Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων

SINMAST S2 wet on wet

2-συστατικών, λεπτόρρευστη, αυτούσια (αμιγής) εποξειδική ρητίνη, χωρίς διαλύτες. Συνδετικό υλικό ‘’για διάφορες χρήσεις’’, κατάλληλο ως στρώση σφράγισης βιομηχανικών δαπέδων σε σχετικά υγρές συνθήκες (συμπυκνώσεις), τα οποία όμως παρεμπιπτόντως, είναι ελαφρώς νοτισμένα ή υγρά, παρουσιάζουν δηλαδή επιφανειακή υγρασία. Λειτουργεί ως στρώση ασταρώματος (αστάρι προεπάλειψης) πριν την εφαρμογή εποξειδικών συστημάτων προστασίας βιομηχανικών δαπέδων και επιφανειών σκυροδέματος, όπως βαφές και αυτο-επιπεδούμενες επιστρώσεις, σε ιδιαίτερες συνθήκες, με υψηλά ποσοστά υγροποίησης στον εσωτερικό χώρο. Ιδανικό για τις περισσότερες εφαρμογές ανωτέρω, σε νοτισμένες ή υγρές επιφάνειες, ακόμη και με καιρό ψυχρό ή υγρό. Εξαίρετη πρόσφυση σε διάφορα υλικά όπως σκυρόδεμα, πέτρα, ξύλο και γενικά στα περισσότερα πορώδη υποστρώματα, όπως επίσης σε ατσάλι, σιδηρό χάλυβα, αλουμίνιο και άλλα μέταλλα όπου εστιάζεται σχετικός βαθμός υγρασίας. Παρουσιάζει υψηλή διεισδυτικότητα σε ρωγμές, οπότε δύναται επίσης να αποτελέσει ενέσιμο υλικό για την αποκατάσταση ρηγματώσεων σε στοιχεία σκυροδέματος που παρουσιάζουν σχετική υγρασία σε βάθος. Το προϊόν μετά την ωρίμανση είναι ανθεκτικό σε ελεγχόμενα οξέα, αλκάλια, λάδια - ορυκτέλαια κλπ. Τύπος κατάλληλος για εφαρμογή κατά τη χειμερινή αλλά και τη θερινή περίοδο. Είναι προφανές ότι το προϊόν δεν ενδείκνυται για περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται λιμνάζοντα νερά, καθώς επίσης και φαινόμενα ανερχόμενης υγρασίας. Εφαρμογή με ρολό ή με πιστόλι ανάερου ψεκασμού (airless-spray). Αναλογίες ανάμιξης (A/B): 60/40 (%) κατά βάρος. Χρώμα: κεχριμπάρι (έντονο). Αποθήκευση: Τουλάχιστον 9 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

SINMAST S2 WB

2-συστατικών, υψηλών επιδόσεων, εποξειδική ρητίνη υδατικής βάσης, χωρίς διαλύτες. Χαμηλού ιξώδους, άοσμο σύστημα ειδικής σχεδίασης, φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον, που λειτουργεί ως αστάρι ενίσχυσης πρόσφυσης, γενικής χρήσης. Αστάρι με ωσμωτική συμπεριφορά ενδείκνυται πριν την εφαρμογή άλλων συστημάτων που αναμένεται να ακολουθήσουν σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες, κυρίως σε πορώδη υποστρώματα, καθώς επίσης πάνω σε προγενέστερες στρώσεις που έχουν προηγηθεί επί αυτών. Αστάρι προεπάλειψης/ priming coat, πριν την εφαρμογή εποξειδικών συστημάτων (π.χ. της σειράς Sinmast RM/ Sinroc 22/ Flooring) ή πολυουρεθανικών στρώσεων ή/και συστημάτων συνδυασμένης κατάστασης προστασίας βιομηχανικών δαπέδων και επιφανειών σκυροδέματος, γενικότερα. Αστάρι επίσης, πριν την εφαρμογή υγρών, επαλειφόμενων, ελαστικών μεμβρανών, νέων υγρομονωτικών στρώσεων με βάση την ακρυλική ή την πολυουρεθανική ρητίνη (π.χ. Isoplast 116W ή Isoplast PU, αντίστοιχα) και/ή μικτής σύνθεσης (υβριδικές στρώσεις) για την στεγανοποίηση δωμάτων. Λόγω σύνθεσης είναι προϊόν κατάλληλο για χρήση σε χώρους με απαιτήσεις διασφαλισμένης ποιότητας ατμόσφαιρα (clean-rooms), καθώς και σε περιορισμένους χώρους, με ανεπάρκεια αερισμού ή έλλειψη εξαερισμού. Καλή πρόσφυση σε πορώδη υποστρώματα όπως, σκυρόδεμα, γαρμπιλοδέματα, πολυμερικά κονιάματα, μωσαϊκά δάπεδα, ξύλο κ.α., καθώς και σε μη πορώδη όπως, ατσάλι, σιδηρός χάλυβας, αλουμίνιο και λοιπά μέταλλα, καθώς και προϋπάρχουσες στρώσεις κλπ.). Ιδανικό ως προστασία anti-dust για σφράγιση δαπέδων ή/και πριν από την εφαρμογή στηριγμάτων για συστήματα υπερυψωμένων δαπέδων, περιστασιακά δύναται να χρησιμοποιηθεί και ως προσωρινό φράγμα υγρασίας (ανάπτυξη σε τρεις στρώσεις κατά περίσταση). Τύπος κατάλληλος για εφαρμογή κατά τη θερινή ή τη χειμερινή περίοδο. Αναλογίες ανάμιξης (A/B): 24/76 (%) κατά βάρος. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, το προϊόν δύναται να αραιωθεί σε ποσοστό (κατά βάρος) 10–20% με νερό. Εφαρμογή με ρολό ή με πιστόλι ανάερου ψεκασμού (airless-spray). Ως σύστημα υδατοδιαλυτό το προϊόν συνεισφέρει σε πόντους LEED/ Leadership in Energy & Environmental Design. Χρώμα: διαυγές. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

SINMAST S2 & S2L

2-συστατικών, υψηλών μηχανικών αντοχών, αυτούσια (αμιγής), λεπτόρρευστη, εποξειδική ρητίνη, χωρίς διαλύτες. Λειτουργεί ως συνδετικό μέσο συγκόλλησης, δηλαδή ως γέφυρα συνάφειας για την ενίσχυση της πρόσφυσης μεταξύ διαφορετικών φάσεων σκυροδέτησης, οπότε και ως μέσο συγκόλλησης μεταξύ νέου και παλαιού (πυκνόπορου) σκυροδέματος. Αποτελεί εποξειδικό αστάρι εποξειδικών συστημάτων προστασίας δαπέδων. Η ρητίνη ως συνδετικό μέσο  σε συνδυασμό με προσθήκη χαλαζιακής άμμου, διαβαθμισμένης κοκκομετρίας, αποτελεί ως ρητινο-κονίαμα πλέον, σύστημα κατάλληλο για επισκευή κοιλοτήτων οριζόντιων στοιχείων. Επίσης, με φιλοσοφία καθολικής ανάπτυξης, για διευθέτηση επιπεδότητας, ως στρώση εξομάλυνσης χώρων, καθώς και διαμορφώσεις ραμπών, σε εναλλαγές επιπέδων με μικρές σχετικά αποκλίσεις σε πάχος, με δυνατότητα να παραμείνει ως έχει ή να καλυφθεί με έγχρωμο ή άχρωμο σύστημα προστασίας και σφράγισης, ως αυτά αναφέρονται ανωτέρω. Τέλος, σύστημα υποδομής και διαμόρφωσης κατά την ανάπτυξη ποδηλατο-δρόμων (ως αστάρι και ως στρώση που επιδέχεται επίπαση –μέχρι κορεσμού– έγχρωμων χαλαζιακών αδρανών). Μέσο αγκύρωσης και προσαρμογής κατακόρυφων βλήτρων/ ντιζών, κλπ. σε οριζόντιες επιφάνειες στοιχείων σκυροδέματος. Τέλος, το προϊόν χρησιμοποιείται και ως ενέσιμη ρητίνη αποκατάστασης ρηγματώσεων σε σκυρόδεμα, με εύρος πλάτους ρωγμής: 1.0–3.0mm. Σύστημα, ενέσιμο σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-5, Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδοι (4.5) & (4.6). Αναλογίες ανάμιξης (A/B): 75/25 (%) κατά βάρος. Διατίθεται σε (2) τύπους, στον κλασικό τύπο (S2) που είναι κατάλληλος για εφαρμογή κατά τη χειμερινή/ θερινή περίοδο, καθώς και στην έκδοση (S2L), τύπος με παρατεταμένο χρόνο εργασιμότητας μόνο για θερινή περίοδο. Το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις και συνεισφέρει σε πόντους LEED/ Leadership in Energy & Environmental Design και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του LEED EQ Credit 4.2: Low-Emitting Materials/ Option B: Paints & Coatings: SCAQMD/ South Coast Air Quality Management District/ For floor coatings. Χρώμα: υποκίτρινο. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.