Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

FASTSET P

Επιταχυντής πήξης σκυροδέματος και κονιαμάτων σε μορφή σκόνης, ως πρόσθετο. Συμβατός με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου. Ανάμιξη με το ξηρό μίγμα τσιμέντου άμμου και αδρανών, πριν την προσθήκη του νερού του μίγματος. Προστιθέμενος, επιταχύνει τη διαδικασία έναρξης της πήξης σε σκυροδέματα και/ή κονιάματα. Χρησιμοποιείται όπου απαιτείται επιτάχυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος ή των κονιαμάτων, με παράλληλη βελτίωση στη γρήγορη ανάπτυξη υψηλών πρώιμων αντοχών. Παράλληλα, αποτελεί επιταχυντή πήξης εκτοξευόμενου σκυροδέματος (Gunite), σε μορφή σκόνης, ως πρόσθετο. Προϊόν ελεύθερο επιβλαβών χλωριούχων ενώσεων και αλάτων, δεν προσβάλει τους οπλισμούς. Σχεδιασμένο ειδικά για την ξηρή μέθοδο εφαρμογής, συμβατό με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου. Αποτελεί ειδικό πρόσμικτο, κατάλληλο για επιτάχυνση της διαδικασίας έναρξης της πήξης του σκυροδέματος, βελτίωση της πρόσφυσης, μείωση φαινομένου αναπήδησης (ανακλώμενο/ rebound) και την ανάπτυξη υψηλών πρώιμων και τελικών αντοχών. Κατάλληλο για εφαρμογές σε κτηριακές κατασκευές, όπως επενδύσεις – ενισχύσεις μελών κατασκευών οπλ. σκυροδέματος και/ή φέρουσας τοιχοποιίας (π.χ. λιθοδομής), για αντιστηρίξεις πρανών, βράχων κλπ. Ανάμιξη με το ξηρό μίγμα τσιμέντου, άμμου και αδρανών, πριν την προσθήκη του νερού του μίγματος. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.   Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 531.1.4