Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

ACOSIN AC 90

Για μεταλλικές επιφάνειες 2-συστατικών, ταχείας ωρίμανσης, έγχρωμο, εποξειδικό αστάρι, υψηλής περιεκτικότητας και πλούσιο ιδιαίτερα σε ανόργανο ψευδάργυρο (zinc-rich epoxy primer), με πολύ χαμηλό ποσοστό πτητικών ενώσεων. Σύστημα/ Επίστρωση προστασίας από τη διάβρωση σύμφωνα με ΕΝ 1504-7, Αρχή (11) (Έλεγχος περιοχών Ανόδου), Μέθοδος (11.2). Κατάλληλο για την προστασία από διάβρωση στοιχείων διαμόρφωσης μεταλλικών κατασκευών και λοιπών σιδηρούχων μετάλλων (anti-corrosion priming & prevention coating/ θυσιαζόμενη επίστρωση προστασίας έναντι της διάβρωσης του μετάλλου, σύμφωνα με όσα ορίζει το πρότυπο ΕΝ 12944-5), δηλαδή ψυχρό γαλβάνισμα με βαφή, για την προστασία από διάβρωση μεταλλικών επιφανειών και στοιχειών δομικού χάλυβα, επικολλητών χαλυβδο-ελασμάτων, μεταλλικών διατομών (Ι beams) και γωνιών (ενισχύσεις beton-plaque/ κλωβού κλπ.), μετά τον επιμελή καθαρισμό τους με αμμοβολή σύμφωνα με όσα ορίζουν τα πρότυπα  EN ISO 8504-1 & ISO 12944-4. Αφού προετοιμαστεί  μηχανικά η  επιφάνεια, το σύντομο στέγνωμα της στρώσης, συντελεί στην ταχύτατη προστασία του μετάλλου από απρόβλεπτους εξωγενείς παράγοντες, όπως π.χ. η βροχή, η υγρασία του περιβάλλοντος και το spray κυματισμού (παράκτιες/ παραθαλάσσιες περιοχές XS, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1). Επίστρωση με σχετικό βαθμό προστασίας, με ανοικτό χρόνο ενέργειας που επιτρέπει την εφαρμογή της επόμενης (τελικής) στρώσης ακόμη και (7) ημέρες μετά από την εφαρμογή του primer, διατηρώντας ελεύθερους ορισμένους δεσμούς, ώστε να αντιδράσουν με εκείνους της στρώσης που ακολουθεί, εξασφαλίζοντας πολύ καλή συνάφεια και υψηλή πρόσφυση μεταξύ τους.  Σε περίπτωση ακολουθίας κονιαμάτων επικάλυψης ή εφαρμογή επιχρισμάτων κλπ., όσο ο υμένας προστασίας παραμένει ακόμα υγρός –νωπός– ακολουθεί επίπαση χαλαζιακής άμμου Quartz sand-480 S, κοκκομετρίας 0.4–0.8 mm, προκειμένου να επιτευχθεί τεχνητά, αδρή επιφάνεια, αυξημένων τριβών (μηχανική αγκύρωση). Σύστημα ιδιαίτερα ανθεκτικό στη γήρανση (Glass III), που εφαρμόζεται εύκολα με ρολό ή πιστόλι ψεκασμού. Αναλογίες ανάμιξης (Α/Β): 93,3/6,7 κατά βάρος. Διατίθεται σε σκούρο γκρι από πλευράς απόχρωσης. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.