Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

IDROMIX

Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος, ως πρόσθετο σε μορφή σκόνης. Συμβατό με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου. Ανάμιξη με το ξηρό μίγμα τσιμέντου άμμου και αδρανών, πριν την προσθήκη του νερού του μίγματος. Προστιθέμενο στο ξηρό μίγμα του σκυροδέματος και/ή των κονιαμάτων, δρα στο μικρο-πορώδες και παρεμβάλλεται μεταξύ των κόκκων των αδρανών κάνοντας το σκυρόδεμα και/ή τα κονιάματα αδιαπέρατα έναντι της διείσδυσης του νερού, επιτυγχάνοντας έτσι υδατοστεγάνωση. Δεν περιέχει χλωριόντα, οπότε δεν προσβάλει τους οπλισμούς του χάλυβα δεν βλάπτει τον εξοπλισμό με τον οποίο έρχεται σε επαφή. Το προϊόν δεν επηρεάζει τους χρόνους αρχικής και τελικής πήξης. Ιδανικό για θεμελιώσεις έργων και για την διαμόρφωση και κατασκευή τοιχίων υπογείων και πλακών επί εδάφους, αναλληματικών τοίχων, φραγμάτων, υδατόπυργων, δεξαμενών πυρόσβεσης, κολυμβητικών δεξαμενών και φρεατίων συγκέντρωσης, καναλιών ροής και/ή περισυλλογής ομβρίων, καθώς και για την παρασκευή επιχρισμάτων – σοβάδων σε τοίχους εκτεθειμένους σε ανεμόβροχο.