Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

PP Fibres 6-12mm

Ίνες από πολυπροπυλένιο (PP), μήκους 6-12mm. Συνθετικές Ίνες με βάση πολυπροπυλένιο, συνολικού μήκους 6 & 12 mm. Παρουσιάζουν εξαίρετη πρόσφυση με υδραυλικά συνδετικά και υψηλή αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον. Η χρήση τους βελτιώνει την πλαστιμότητα του μίγματος, μειώνοντας δραστικά τα φαινόμενα ανάπτυξης των ρηγματώσεων που αναμένονται, λόγω πλαστικής συρρίκνωσης, την αντίσταση στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και σε ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές. Επίσης αυξάνουν την αντοχή σε θλίψη και κάμψη. Χρησιμοποιούνται κυρίως ως ενισχυτική διάταξη αυξάνοντας την συνοχή του τελικού αποτελέσματος, για την ενίσχυση κονιαμάτων, επιχρισμάτων – σοβάδων, τσιμεντοκονιών, σε εμφανή σκυροδέματα, βιομηχανικά ή σταμπωτά δάπεδα, προκατασκευασμένα στοιχεία μπετόν, σε κονιάματα από γύψο, γυψόπλακες, κλπ. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.  

PP Fibres 18mm

Ίνες από πολυπροπυλένιο (PP), μήκους 18mm. Ειδικές  ίνες από πολυπροπυλένιο (PP), μήκους 18 mm. Προστίθενται στο μίγμα σκυροδέματος (χαρμάνι) και χρησιμοποιούνται για έλεγχο και αποφυγή επιφανειακών ρηγματώσεων (κυρίως σε μίγματα με χονδρόκοκκα αδρανή), με σκοπό λοιπόν να περιορίσουν δραστικά το φαινόμενο δημιουργίας τριχοειδών ρωγμών και μικρο-ρηγματώσεων που εμφανίζονται συνήθως λόγω πλαστικής (υδραυλικής) συρρίκνωσης και στη φάση συστολής ξήρανσης. Επίσης, για αύξηση συνεκτικότητας, όπως και ανθεκτικότητας σε επιφανειακές καταπονήσεις και της αντοχής σε κρούσεις (σημειακές). Κατάλληλες για διαμορφώσεις βιομηχανικών /σταμπωτών δαπέδων και δαπέδων σκυροδέματος γενικότερα, βελτίωση ιδιοτήτων άοπλων σκυροδετήσεων και για την παραγωγή προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.