Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

ISOPLAST 116W

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-2 1-συστατικού, υγρή, ελαστική, επαλειφόμενη, μεμβράνη στεγανοποίησης, υδατοδιαλυτού στεγανωτικού επαλειφόμενου υλικού, ακρυλικής βάσης ενισχυμένο πρόσθετα με καουτσούκ. Μετά την ωρίμανση δημιουργεί μια ελαστική, ενιαία, ανακλαστική μεμβράνη προστασίας ανεπηρέαστη από απότομες εναλλαγές καιρικών συνθηκών και τις επιδράσεις του περιβάλλοντος, κατάλληλη για υγρομόνωση/ στεγανοποίηση οριζόντιων, κεκλιμένων ή/και κατακόρυφων επιφανειών δωμάτων/ όψεων στηθαίων και μετώπες κτηριακών κατασκευών. Βασική προϋπόθεση για τις εντελώς οριζόντιες επιφάνειες, η παρουσία ελαφράς κλίσης της τάξης ≥1,5%. Σύστημα/ Επίστρωση επιφανειακής προστασίας επιφανειών σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-2, Αρχή (1) (Προστασία έναντι διεισδύσεων), Μέθοδος (1.3). Υψηλή δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών, στεγανοποιεί και προστατεύει τσιμεντοειδή υποστρώματα και επιφάνειες σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων κλπ. Προστατεύει από υγρασία, φθορά, όμβρια ύδατα ακόμα και όξινη βροχή. Παρουσιάζει πολύ καλή πρόσφυση, με ανάλογη χρήση στρώσης ασταρώματος (Sinfix), ως primer, πάνω σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, έτοιμα κονιάματα, τουβλοδομές, κεραμίδια, κεραμικά πλακίδια (τύπου cotto), ινοπλισμένες πλάκες, ξύλο, καθώς επίσης με αντίστοιχη χρήση στρώσης ασταρώματος, ως priming coat (Sinweld ή Sinmast S2 WB), δύναται να εφαρμοστεί κι επάνω σε προγενέστερες στρώσεις, όπως ασφαλτικά, ασφαλτόπανα με ψηφίδα ή με αλουμινοεπένδυση, κλπ. Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε UV ακτινοβολία, το υλικό δεν δύναται όμως να επικαλυφθεί ή να επιχωθεί κλπ. Για την κάλυψη ρωγμών μεγάλου σχετικά πλάτους, καθώς και σε γυρίσματα του υλικού σε περιμετρικά στηθαία δώματος, οι στρώσεις δύναται να ενισχυθούν/ οπλισθούν μεταξύ τους με κατάλληλο υαλόπλεγμα ενίσχυσης, μικρού καρέ π.χ. 2x1 mm ή 1x1 mm ή αμέσως μεγαλύτερο. Παραμόρφωση >400%. Το προϊόν εφαρμόζεται εύκολα, σε οριζόντιες, κεκλιμένες και κάθετες επιφάνειες, από προσωπικό ακόμα και χωρίς ιδιαίτερη εξειδίκευση και/ή εμπειρία, με ρολό, πινέλο ή με ψεκασμό με πιστόλι. Διατίθεται σε λευκό, γκρι και κεραμιδί. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 532.1.23