Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

KIMICOVER-IN

1-συστατικού, ειδικό ένεμα χαμηλού ιξώδους, σε υγρή μορφή, με βάση τα σιλάνια χωρίς διαλύτες. Άφλεκτο, μη τοξικό, άοσμο προϊόν, που δημιουργεί ένα συνεχές χημικό φράγμα αντιμετώπισης φαινομένων τριχοειδούς ανύψωσης (προβλήματα ανερχόμενης υγρασίας). Εφαρμόζεται, μέσω σχεδόν οριζοντίων διατρημάτων Ø18–20 mm, που γίνονται σε βάθος σε τοιχοποιίες (τουβλοδομών / λιθοδομών), αφού πρωτίστως έχει αφαιρεθεί ο σοβάς, σε ύψος 15 cm από το ύψος του δαπέδου και σε βάθος ίσο με το συνολικό πάχος του τοίχου, μείον ενός μήκους 5 cm. Οι αξονικές αποστάσεις μεταξύ των διατρημάτων κυμαίνονται περίπου ανά 15–20 cm. Εάν το πάχος τοιχοποιίας υπερβαίνει τα 60 cm, τρυπήστε και στις δύο πλευρές. Το προϊόν μετά από δράση (24)ωρών, δημιουργεί διάχυση στο εσωτερικό της τοιχοποιίας, διαποτίζοντάς την ουσιαστικά πέρα-αντίπερα. Εφαρμόζεται με εισπίεση ως ένεμα ή/και με βαρυτική πλήρωση ως υγρό μέσω υποδοχέων συνδεδεμένων επιμέρους με σωληνάκια. Μετά από (7) ημέρες, αφαιρούνται τα σωληνάκια και «σφραγίζονται» οι τάπες. Ακολούθως, σε συνέχεια, για την αποκατάσταση του επιχρίσματος, μέχρι το κατάλληλο ύψος που έχει οριστεί ανάλογα με την περίπτωση που εξετάζεται, οι τοίχοι που πρόκειται να αποκατασταθούν, πρέπει πάντοτε να αντιμετωπίζονται με κάποιο από τα προϊόντα της σειράς κονιαμάτων με αφυγραντικές ιδιότητες (συστήματα υψηλής διαπνοής). Συστήματα τέτοια π.χ. όπως το Tectoria-MONO ή τα Tectoria-RZ και, Tectoria-DF κλπ., εφαρμοσμένα σε όλο το ύψος αποκατάστασης, στη θέση των παραδοσιακών επιχρισμάτων, στις ελεγχόμενες ζώνες που είχαν ήδη καθαιρεθεί. Προϊόν, άχρωμο. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.