Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων

KIMISTEEL CONNECT RP (Εσχάρα Στέλεχος 2)

Eιδικοί, μεταλλικοί σύνδεσμοι από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), σε σχήμα (L-shape), διαστ. 80 mm x 250 mm (μήκος). Διατίθενται σε πλάτος 16 mm, με τάση θραύσης 640 MPa, κατάλληλοι για την προσαρμογή και στερέωση σημειακά, των στρώσεων των πλεγμάτων ενίσχυσης φέρουσας τοιχοποιίας Kimisteel WALMESH-MR. Σημειακοί σύνδεσμοι αναπτυγμένοι ανά αποστάσεις σε διάταξη ρόμβου, προσαρμοσμένοι στην λιθοδομή ή την οπτοπλινθοδομή, καθ΄ ύψος και κατά μήκος ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε φαινόμενο «αναδίπλωσης» ή δημιουργίας «κοιλιάς» στο πλέγμα, καθώς για την εξασφάλιση των περιοχών αλληλοεπικάλυψης των αναπτυγμάτων των πλεγμάτων ενίσχυσης (ζώνες αλληλοεπικάλυψης πλεγμάτων ≥15 cm), όπως και σε σημεία απολήξεων, συναρμογών και διαμορφώσεις γωνιών κλπ. Αφού τοποθετηθεί το πλέγμα, οι σύνδεσμοι εφαρμόζονται μετά σε προκαθορισμένες θέσεις σημειακά, σε προδιαμορφωμένα διατρήματα. Οι οπές των διατρημάτων διαμορφώνονται επιμελώς στην εξομαλυντική στρώση και κατ’ επέκταση στην τοιχοποιία (λιθοδομή ή οπτοπλινθοδομή), πάντοτε εντός των διάκενων των βρογχίδων του πλέγματος, αποφεύγοντας όμως τον τραυματισμό, την αποκοπή ή τη διάρρηξη των ινών του πλέγματος, με περιστροφικό και όχι κρουστικό τρυπάνι ώστε να εξασφαλίζεται η μικρότερη δυνατή όχληση των δομικών στοιχείων. Το τμήμα του μεταλλικού συνδέσμου που θα εγκιβωτιστεί στο διάτρημα προσαρμόζεται προσωρινά με ρητίνη και συμπληρώνεται μετέπειτα με ανάλογο ένεμα προσαρμογής. Οι σύνδεσμοι διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.

KIMISTEEL CONNECT (L-shape Στέλεχος 1)

Eιδικοί, μεταλλικοί σύνδεσμοι από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX), σε σχήμα (L-shape), διαστ. 80 mm x 250 mm (μήκος). Διατίθενται σε πλάτος 16 mm, με τάση θραύσης 640 MPa, κατάλληλοι για την προσαρμογή και στερέωση σημειακά, των στρώσεων των πλεγμάτων ενίσχυσης φέρουσας τοιχοποιίας Kimisteel WALMESH-MR. Σημειακοί σύνδεσμοι αναπτυγμένοι ανά αποστάσεις σε διάταξη ρόμβου, προσαρμοσμένοι στην λιθοδομή ή την οπτοπλινθοδομή, καθ΄ ύψος και κατά μήκος ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε φαινόμενο «αναδίπλωσης» ή δημιουργίας «κοιλιάς» στο πλέγμα, καθώς για την εξασφάλιση των περιοχών αλληλοεπικάλυψης των αναπτυγμάτων των πλεγμάτων ενίσχυσης (ζώνες αλληλοεπικάλυψης πλεγμάτων ≥15 cm), όπως και σε σημεία απολήξεων, συναρμογών και διαμορφώσεις γωνιών κλπ. Αφού τοποθετηθεί το πλέγμα, οι σύνδεσμοι εφαρμόζονται μετά σε προκαθορισμένες θέσεις σημειακά, σε προδιαμορφωμένα διατρήματα. Οι οπές των διατρημάτων διαμορφώνονται επιμελώς στην εξομαλυντική στρώση και κατ’ επέκταση στην τοιχοποιία (λιθοδομή ή οπτοπλινθοδομή), πάντοτε εντός των διάκενων των βρογχίδων του πλέγματος, αποφεύγοντας όμως τον τραυματισμό, την αποκοπή ή τη διάρρηξη των ινών του πλέγματος, με περιστροφικό και όχι κρουστικό τρυπάνι ώστε να εξασφαλίζεται η μικρότερη δυνατή όχληση των δομικών στοιχείων. Το τμήμα του μεταλλικού συνδέσμου που θα εγκιβωτιστεί στο διάτρημα προσαρμόζεται προσωρινά με ρητίνη και συμπληρώνεται μετέπειτα με ανάλογο ένεμα προσαρμογής. Οι σύνδεσμοι διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.

Kimisteel CONNECT

Σύνδεσμοι για τη στερέωση πλέγματος οπλισμού Kimitech και Kimisteel