Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Kimistone K55

Στερεωτικό και προστατευτικό προϊόν από αιθυλεστέρες πυριτικού οξέος και σύνθετες ενώσεις σιλανίου-σιλοξάνης σε διαλύτη αλκοόλης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λεπτό στερεωτικό προϊόν με προστατευτική λειτουργία με βάση αιθυλεστέρες πυριτικού οξέος και ενώσεις σιλάνης/σιλοξάνης σε διαλύτη αλκοόλης. Σε συνήθεις συνθήκες περιβάλλοντος (+20°C- 50% RH) ο τελικός βαθμός σταθεροποίησης επιτυγχάνεται μετά από περίπου 2 εβδομάδες. Χάρη στην παρουσία ενώσεων σιλανίου/σιλοξάνης, το Kimistone K55 ασκεί επίσης προστατευτική λειτουργία, εξασφαλίζοντας την υδροφοβίωση του φορέα. Το αποτέλεσμα της ενδυνάμωσης εξασφαλίζεται από την υδρόλυση του πυριτικού αιθυλεστέρα στο άμορφο διοξείδιο του πυριτίου. Δεν δημιουργεί χρωματικές αλλαγές. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - Εκτέλεση: ισχυρή υδατοαπωθητική δράση για την προστασία των υποστρωμάτων, βαθιά διείσδυση χάρη στον τύπο του διαλύτη με πολύ χαμηλή τοξικότητα, καμία χρωματική τροποποίηση της αρχικής επιφάνειας, πολύ χαμηλή μείωση της διαπερατότητας από τους υδρατμούς, καμία διαμόρφωση φιλμ.