Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Kimistone KSF

Ισχυρό στερεωτικό με βάση το πυριτικό αιθύλιο για πυριτικά υλικά πέτρας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ισχυρό στερεωτικό με βάση αιθυλεστέρες πυριτικού οξέος σε αλκοολικό διαλύτη. Υπό κανονικές περιβαλλοντικές συνθήκες (+ 20 ° C, 50% UR) ο τελικός βαθμός παγίωσης επιτυγχάνεται μετά από περίπου 2 εβδομάδες. Το στερεωτικό αποτέλεσμα εξασφαλίζεται με την υδρόλυση των άμορφων αιθυλοπυριτικών αλάτων πυριτίου, που εξασφαλίζεται με τη χρήση κατάλληλων καταλυτών ικανών να καθορίσουν το ρυθμό της αντίδρασης. Δεν οδηγεί σε μείωση της χρωματικότητας, της μεμβράνης, της διαπερατότητας. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - Υψηλή παγιωτική ικανότητα - Περιεκτικότητα σε αιθυλοπυριτικά μεγαλύτερου του 75% - Υψηλή ικανότητα διείσδυσης λόγω του τύπου του διαλύτη που χρησιμοποιείται - Χρήση διαλύτη χαμηλής τοξικότητας - Παρουσία καταλυτών που ρυθμίζουν την κινητική της αντίδρασης - Καμία χρωματική αλλαγή μετά την εφαρμογή - Δεν σχηματίζει φιλμ - Χαμηλή μείωση της διαπερατότητας από τους ατμούς