Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Kimitech 550+

Πλέγμα ενίσχυσης από ίνες γυαλιού με επεξεργασία ανθεκτική στα αλκάλια ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Kimitech 550+ είναι ένα πλέγμα οπλισμού με ίνες γυαλιού με επεξεργασία AR, που χρησιμοποιείται για μη δομικές επεμβάσεις με κονιάματα Betonfix. Το προϊόν φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την EAD 040016-00- 0404: "Πλέγμα υαλοϊνών για την ενίσχυση επιχρισμάτων με βάση το τσιμέντο". Το σύστημα πληροί τις απαιτήσεις του "Οδηγού RELUIS για την εξυγίανση και αποκατάσταση δομικών στοιχείων, τοίχων πλήρωσης και χωρισμάτων". ΧΡΗΣΕΙΣ Το προϊόν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα κονιάματα Betonfix, ιδίως με τα Betonfix AQM GG και Betonfix MONOLITE N, για εργασίες ασφαλείας που αφορούν πλάκες και για την αποφυγή μηχανισμών που αφορούν τοίχους πλήρωσης και χωρίσματα. Συχνά χρησιμοποιείται επίσης στην αποκατάσταση τοπικών ζημιών, όπως ρωγμές. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Σύστημα οπλισμού για την αγκύρωση τοίχων πλήρωσης και χωρισμάτων στη δομή RC (SA59)- - Εργασίες ασφαλείας για την κατάρρευση μη δομικών στοιχείων πλακών (SA103)- - Αποκατάσταση εντοπισμένων βλαβών με χρήση πλεγμάτων από υαλονήματα (SA128).