Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

KIMITECH-BC

Συνθετική ρητίνη τροποποιημένων συμπολυμερών σε μορφή γαλακτώματος, ενός συστατικού Συνθετική ρητίνη τροποποιημένων συμπολυμερών σε μορφή γαλακτώματος, ενός συστατικού, που χρησιμοποιείται ως πρόσμικτο για τα περισσότερα τσιμεντοειδή κονιάματα της σειράς Betonfix της ΚΙΜΙΑ. Σε αυτά δύναται να αντικαταστήσει το μέρος του νερού, δημιουργώντας έτσι συστήματα κονιαμάτων, δύο συστατικών. Ταυτόχρονα επιφέρει αναβάθμιση ορισμένων χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών των αναμιγμάτων, όπως για παράδειγμα, αυξημένη δύναμη πρόσφυσης, μεγαλύτερος βαθμός ευκαμψίας και βέλτιστη αντίδραση σε συστολο-διαστολές, πιο πυκνόπορη επιφάνεια σαφώς, με ακόμα μικρότερο βαθμό απορροφητικότητας, αυξάνοντας συνάμα την αντίσταση στον παγετό και τις δράσεις περιβαλλοντικών ρύπων και χημικής προσβολής. Προστιθέμενο στα κονιάματα της σειράς Betonfix, χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στρώσεων επισκευής και αποκατάστασης δομικών μελών στοιχείων σκυροδέματος (άοπλου και οπλισμένου), πληρώσεις χανδρωμάτων, κλπ. Προστίθεται στο νερό ανάμιξης.