Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Kimitech WALLMESH HR (573 gr/m2)

2-διευθύνσεων, σύστημα ειδικού πλέγματος στατικής ενίσχυσης, αποτελούμενο από πολυμερικές ίνες υάλου (ΙΟΠ/ FRPs) οι οποίες φέρουν ειδική επίστρωση αντι-αλκαλικής προστασίας (alkali–treatment), ώστε να είναι ανθεκτικές και μόνιμα προστατευμένες σε αλκαλικό περιβάλλον. Πλέγμα ινών υάλου σε συνδυασμό με περιεκτικότητα σε  Ζιρκόνιο (Zr) σε ποσοστό >16%, που χαρακτηρίζεται από υψηλές μηχανικές αντοχές κι εξαίρετες φυσικές και τεχνικές ιδιότητες, ιδιαίτερα ανθεκτικό σε συνθήκες επιθετικού περιβάλλοντος, ανεπηρέαστο από επιδράσεις διαβρωτικών ατμοσφαιρικών παραγόντων. Ελαφρο-βαρές, σχεδιασμένο από πλευράς εφαρμογής να προσαρτάται επί υποστρωμάτων φέρουσας τοιχοποιίας, με τη βοήθεια ειδικού κονιάματος επιπέδωσης/ εξομάλυνσης επιφανειών και αναβάθμισης της θλιπτικής τους αντοχής προερχόμενο από τις σειρές Tectoria, Betonfix, Basic και Kimisteel, αποτελώντας έτσι ενισχύσεις γνωστές με τον όρο CRM (Composite-Reinforced Mortar) Reinforcing systems. Σύστημα κατάλληλο για στατική ενίσχυση, φέρουσας τοιχοποιίας όποιας μορφής (π.χ. λιθοδομής/ τουβλοδομής ή/και συνδυασμένης, μικτής κατάστασης), για οροφές και την αντιμετώπιση κατασκευαστικών ατελειών αυτών, για προστασία έναντι κατάρρευσης χωρισμάτων και επενδύσεων, ομοίως για πεσσούς, καμάρες και τοξωτά στοιχεία, για υφιστάμενες στρώσεις κονιαμάτων και αντιμετώπιση δαπέδων σε επεμβάσεις Ιστορικού ενδιαφέροντος, για ενισχύσεις στοιχείων σκυροδέματος και λοιπές ενισχυτικές εργασίες. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ενισχύσεων από σεισμούς. Πλέγμα ως άνω, που φέρει άνοιγμα βρογχίδας σε διάταξη καρέ, εσωτερικών διαστάσεων 35 x 30 mm, πλέγματος ενδεικτικού βάρους (μικτό, συμπεριλαμβανομένης της αντιαλκαλικής προστασίας των ινών) 573 gr/m2, με συντελεστή παραμόρφωσης των ινών >1.5%, μέτρο ελαστικότητας: 72 GPa, μέγιστη αντοχή πλέγματος: ≥95 kN/m (οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση /διαμήκης και εγκάρσια αντίστοιχα) και εφελκυστική αντοχή (στη διεύθυνση των ινών): > 1.200 MPa. Πάχος ίνας (μέσο): 2,2 mm. Το πλέγμα προσαρμόζεται σημειακά με τη βοήθεια ειδικών, μεταλλικών συνδέσμων από Inox (L/ shape type), Kimisteel–CONNECT, αναπτυγμένων σε διάταξη τετραγώνου (με απόσταση ≥ 0,5 m μεταξύ τους/ Αναλογία 4 τεμ/ m2) ή με τη βοήθεια ειδικών αγκυρίων από ίνες υάλου, FRPs/ Glass Anchors ή Kimitech FIOCCO VR αναπτυγμένων σε διάταξη ρόμβου ή με τη βοήθεια ειδικών προδιαμορφωμένων συνδέσμων Kimitech-Plug VR (σχήματος L/ shape type), αποτελούμενων από πολλαπλές ίνες υάλου θερμοσκληρυμένες σε ρητίνη  (όποιο σύστημα, με πυκνότητα 3–4 τεμ/ m2), προσαρμοσμένων στη λιθοδομή ή την τουβλοδομή, καθ΄ ύψος και κατά μήκος ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε φαινόμενο “αναδίπλωσης” του υαλοπλέγματος, καθώς και σε περιοχές αλληλοεπικάλυψης των φύλλων (ζώνες αλληλοεπικάλυψης πλεγμάτων ~15–20 cm), π.χ. σε διαμορφώσεις γωνιών, σημεία συναρμογών, κλπ. Διατίθεται σε κόκκινη απόχρωση.