Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

MRC 1500

Μεμβράνη για Στεγανοποίηση Τεχνικών Έργων και Αντιμετώπιση Ειδικών Εφαρμογών ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η MRC 1500 είναι μια συνθετική οπλισμένη μεμβράνη, ενισχυμένη εσωτερικά με πολυεστερική ύφανση, που επικαλύπτεται μοριακά με υψηλής ποιότητας ειδικό στρώμα ρητίνης. Το πολυεστερικό πλέγμα δίνει στην μεμβράνη πολύ υψηλές μηχανικές ιδιότητες, ενώ ταυτόχρονα η επίστρωση προστασίας διασφαλίζει την ανθεκτικότητα της ως προς την στεγανότητα και την χημική έκθεση που απαιτείται. Το πλέγμα αποτελείται από πολυεστερικά νήματα. Το πολυεστερικό πλέγμα είναι προ-εμποτισμένο αρχικά ώστε να μπορεί να σταθμίσει τα φαινόμενα αλληλεπιδράσεων που αναμένονται και να αποτρέψει την διείσδυση χημικών από το σόκορο και την προσβολή της μεμβράνης. Κατόπιν το πλέγμα επικαλύπτεται καθολικά με στρώμα ρητίνης προστασίας. Η ρητίνη αυτή είναι ένα διαπολυμερές αιθυλενίου, που προσδίδει στη μεμβράνη υψηλή αντίσταση σε προϊόντα πετρελαίου, πετροχημικά προϊόντα και άλλα χημικά. Η MRC 1500 είναι μία μεμβράνη πολύ εύκαμπτη που παρουσιάζει υψηλή σταθερότητα διαστάσεων. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ • Εξαίρετη ευκαμψία και υψηλή σταθερότητα διαστάσεων. • Δυνατότητα εφαρμογής για την προστασία οριζοντίων, κεκλιμένων και κατακόρυφων επιφανειών. Πολύ καλές χημικές και μηχανικές αντοχές και υψηλές επιδόσεις. • Υψηλή χημική αντοχή σε υδρογονάνθρακες, οξέα, αλκάλια και άλατα. Υψηλή αντίσταση σε προϊόντα πετρελαίου, καύσιμα, πετροχημικά προϊόντα και χημικά. • Ανεπηρέαστη σε γήρανση (QUV-ageing tested according to ASTM G53 Norm.) • Χαμηλοί συντελεστές θερμικής διαστολής. • Πολύ υψηλότερες μηχανικές ιδιότητες συγκριτικά με μεμβράνες υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου (HDPE), πάχους 2 mm.