Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SINMAST μηχάνημα ρητινενέσεων ΓΤ

Χαμηλής πίεσης, ειδικό μηχάνημα εφαρμογής ρητινενέσεων (καζανάκι), με ενσωμάτωση μανομέτρου (δείκτης διαδικασίας ελέγχου). Χρησιμοποιείται για την εισπίεση ενέσιμης εποξειδικής ρητίνης σειράς Sinmast (J) type, Sinmast (S2), Sinpast J/A, κλπ., για την αποκατάσταση ρηγματώσεων σε στοιχεία σκυροδέματος / διαδικασία ρητινένεσης. σε φέροντα οργανισμό σκυροδέματος. Υποστήριξη από αεροσυμπιεστή που αποδίδει από 5 έως 9 atm, πίεση (είσοδος). Υποστηρίζει δύο ανεξάρτητες γραμμές παροχέτευσης (έξοδοι). Διακόπτες ελέγχου διακοπής και παροχέτευσης.