Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

MICROPOZ

Πυριτική παιπάλη σε σκόνη, για σκυροδετήσεις υψηλών απαιτήσεων σε υδάτινο περιβάλλον κ.α. Πρόσμικτο πυριτικής παιπάλης (τεχνητή θηραϊκή γη και ιπτάμενη τέφρα) σε μορφή σκόνης. Για νέες κατασκευές σκυροδέματος και για παρασκευή ειδικών κονιαμάτων. Για αύξηση συνεκτικότητας και της συνοχής μεταξύ των αδρανών, αύξηση μηχανικών και χημικών αντοχών, πρόσφυσης, για ισχυρή μείωση της υδατο-περατότητας και για πρόσθετη προστασία οπλισμών έναντι διάβρωσης, αύξηση θιξοτροπίας, κλπ. Σχεδιασμένο ειδικά για παραθαλάσσιες ή παράκτιες σκυροδετήσεις κατασκευών, λιμενικά έργα, εφαρμογές σε κοίτες ποταμών, κεφαλόδεσμα πασσάλων, πασσαλοεμπήξεις και κατασκευές ανάπτυξης σε υδάτινο περιβάλλον με την μέθοδο top-down, καθώς και σε έργα βαρύτητας, γενικότερα, εκεί όπου επιζητείται δραστική μείωση της υδατο-περατότητας του σκυροδέματος, κλπ. Ανάμιξη με το ξηρό μίγμα τσιμέντου, άμμου και αδρανών, πριν την προσθήκη του νερού του μίγματος.