Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Concrete (pH) HYDRION Test Kit

Ειδικός εξοπλισμός για επιτόπιου προσδιορισμού της αλκαλικότητας του σκληρυμένου σκυροδέματος βάσει της προδιαγραφής ASTM F710-5. Αποτελούμενη από μολύβι και χρωματικό δείκτη αλκαλικότητας με βαθμονομημένο δείκτη ελέγχου από  1–13. Επιτρέπει τον εντοπισμό της ενανθράκωσης του σκυροδέματος και της ενδεχόμενης χημικής προσβολής. Προϊόν εύκολο στη χρήση, η διαδικασία ελέγχου και ταυτοποίησης δεν απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση. Η τελική μέτρηση δίνεται υπό μορφή μονάδας (pH). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία διαγράμματος αλκαλικότητας σε σχέση με το βάθος επικάλυψης. Αποθήκευση: Χωρίς χρονικό περιορισμό.