Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

MuCis ad 19/ L

Διαχεόμενος αναστολέας για ανοδική και καθοδική προστασία οπλισμών έναντι διάβρωσης σε υγρή μορφή, ως πρόσθετο. Νεότερης γενιάς, πολυλειτουργικός, διαχεόμενος αναστολέας για ανοδική και καθοδική προστασία οπλισμών έναντι διάβρωσης σε υγρή μορφή, ως πρόσθετο. Ειδικό πρόσμικτο σκυροδέματος για εκτεταμένη προστασία χαλύβδινων οπλισμών κατασκευών σε έντονη δυσμένεια περιβάλλοντος, ακόμα και μόνιμα εμβαπτισμένων . Μέτρο ιδιαίτερα κατάλληλο για κατασκευές που αναμένεται να εκτεθούν σε έντονο αστικό περιβάλλον (ζώνες XC1 έως ΧC4), βιομηχανικές ζώνες ή για κατασκευές παρακείμενες σε θαλάσσιο περιβάλλον (ζώνες XS1 έως ΧS3), σε απόσταση ≤ 1,5 χλμ από την ακτή (CO2, χλωριόντα, θειικά άλατα και/ή οξέα, ζώνες XA1 έως ΧA3) και γενικότερα για ζώνες έκθεσης και δυσμένειες περιβάλλοντος ως αυτές ορίζονται από σχετικό Πίνακα στο πρότυπο ΕΝ 206-1. Προϊόν ουδέτερο, συμβατό με κάθε Τεχνολογίας από πλευράς σύνθεσης, πρόσμικτο σκυροδέματος, που ως υγρός Αναστολέας ανήκει στην ομάδα New generation & Advanced Technology Corrosion Inhibitors systems/ Νεότερης γενιάς, προηγμένης Τεχνολογίας συστήματα Αναστολής της Διάβρωσης). Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.   Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.2.128