Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

MuCis mia 200

Άχρωμος, πολυλειτουργικός, υγρός αναστολέας διάβρωσης, που εφαρμόζεται ως εμποτισμός στην επιφάνεια του σκυροδέματος για προστασία μη αποκαλυμμένων στοιχείων οπλισμών και την αντιμετώπιση φαινομένων άρχουσας ανόδου, σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος. Συμμορφώνεται με την αρχή 11 του EN 1504-9, μέθοδος 11.3. Εφαρμόζεται με επάλειψη σε υπάρχουσα επιφάνεια σκυροδέματος. Υγρής μορφής, υδατικό διάλυμα, που εκμεταλλεύεται την απορροφητικότητα του υποστρώματος, έλκεται ηλεκτροχημικά από τον οπλισμό (με ανοδική / Αρχή (11) ή καθοδική αντίδραση / Αρχή (9)), διεισδύει μέσω του σκυροδέματος (μέγιστη δυνατότητα δράσης ως προς το βάθος διείσδυσης: ≤ 55 mm)  και μειώνει – αναστέλλει τη διαδικασία οξείδωσης προσφέροντας μακρόχρονη προστασία στον χαλύβδινο οπλισμό, επιμηκύνοντας σχεδόν στο διπλάσιο, τον αναμενόμενο χρόνο λειτουργίας της υφιστάμενης κατασκευής. Ουσιαστικά, αποτελεί προστασία με τριπλή δράση λειτουργίας, εξουδετέρωση φαινομένου άρχουσας ανόδου και αναστολή έναρξης διάβρωσης, καθώς επίσης και μείωση του ρυθμού διάβρωσης των σιδηρών οπλισμών. Χάρη στη σύνθεσή του, το προϊόν επιτρέπει συνάμα την ταχεία και αποτελεσματική επαν-αλκαλοποίηση του σκυροδέματος, αποτελώντας μέτρο ιδανικό για την αναβάθμιση των δεικτών (pH). Προστασία κατά της ενανθράκωσης, με δυνατότητα επαναφοράς και διατήρησης σταθερά, των αναβαθμισμένων δεικτών αλκαλικότητας, ακόμα και σε ιδιαίτερες επικρατούσες συνθήκες. Σύστημα ιδιαίτερα κατάλληλο για κατασκευές που εκτίθενται σε έντονο αστικό περιβάλλον, βιομηχανικές ζώνες ή για κατασκευές παρακείμενες σε θαλάσσιο περιβάλλον (CO2, θειικά άλατα και/ή οξέα) και γενικότερα για ζώνες έκθεσης και δυσμένειες περιβάλλοντος ως αυτές ορίζονται από σχετικό Πίνακα στο πρότυπο ΕΝ 206-1. Προϊόν ασφαλές, και φιλικό στον χρήστη και στο περιβάλλον. Ανήκει στην ομάδα Advanced Corrosion inhibiting synergies/ διαχεόμενης μορφής -πτητικός- αναστολέας διάβρωσης. Εφαρμόζεται σε 1 ή 2 στρώσεις με πινέλο, ρολό ή με ψεκασμό. Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: συνήθως 2–8 ώρες (max. 24 ώρες). Μετά την πάροδο 1–2 ημερών από την εφαρμογή του προϊόντος, προληπτικά, οι επιφάνειες εφαρμογής μπορούν να ξεπλυθούν με νερό. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Ειδικό βάρος: ~1,03 kg/lt Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.2.129