Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

PC® 4840 PUREA

Περιγραφή Το PC® 4840 PUREA είναι ένα ψεκαστικό επίστρωμα πολυουρίας 2 συστατικών. Πρόκειται για επίστρωση ψεκασμού χωρίς διαλύτες με γρήγορο χρόνο σκλήρυνσης. 2. Εφαρμογές Το σύστημα επίστρωσης PC® 4840 PUREA είναι ένα ψεκαστικό αδιάβροχο στρώμα προστασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις: εσωτερικοί χώροι κολυμβητικών δεξαμενών, προστασία σωλήνων, επιστρώσεις για (επισκευή) σωλήνες εδάφους, σωλήνες αποχέτευσης, αποχετευτικά κανάλια, δεξαμενές, βιομηχανικά δάπεδα, επιστρώσεις στεγών, χώροι στάθμευσης, μεταφορικές ταινίες, πεζοδρόμια, λίμνες συγκράτησης, γέφυρες, ... 3. Ιδιότητες Οι επικαλύψεις πολυουρίας συνδυάζουν υψηλή ελαστικότητα με υψηλή σκληρότητα. Το σύστημα επικάλυψης PC® PUREA είναι η καλύτερη λύση όταν το στρώμα προστασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες απαιτήσεις: - Γρήγορη σκλήρυνση - Δυνατότητα εφαρμογής σε υψηλή υγρασία ή/και χαμηλές θερμοκρασίες - Ακραία αντοχή στην τριβή - Αδιαπέραστες μεμβράνες - Δυνατότητα μεγάλου πάχους στρώματος - Υψηλή χημική αντοχή Επιπλέον είναι ένα σύστημα επίστρωσης χωρίς ραφή.