Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

PC 509 RUBBER ACRYL Strengthener

Ενισχυτικό μέρος αντίδρασης Ο ενισχυτής αναμιγνύεται μαζί με το PC 509 Rubber Initiator αποτελώντας το 2ο διάλυμα του συστήματος. Ουσιαστικά αποτελεί ενισχυτικό σύνδεσης του συστήματος του ακρυλικού ενέματος.