Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

PC 509 Z ACRYL

Ενέσιμη, Ακρυλική Ρητίνη τελικής μορφής Ελαστικού ζελ
ΣΗΜΑΝΣΗ – Πιστοπ. Νο 0749–CPD–BC2-565-1895-0004-001 /EN 1504–5
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το PC 509 Z Acryl είναι μία ενέσιμη ακρυλική ρητίνη τεσσάρων (4)-συστατικών σε μορφή ζελ, που χρησιμοποιείται για σφράγιση ρωγμών και μικρο-ρηγματώσεων, εσωτερικών διάκενων και διαστολικών αρμών. Ουσιαστικά τα συστατικά του συστήματος είναι (3) μιας και το (4) είναι νερό. Αποτελεί χαμηλού ιξώδους ζελ, βάσης μεθακρυλικής ρητίνης (MAR), με υψηλή δυνατότητα αντίδρασης. Δεν περιέχει ακρυλ-αμίδιο, μεθακρυλ-αμίδιο, φορμαλδεϋδη ή διαλύτες. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ • Αντιδρά σχηματίζοντας μόνιμα ελαστικό και χημικά ανθεκτικό ζελ, μακρόχρονης διάρκειας με δυνατότητα ελεύθερης διόγκωσης στο νερό • Διεισδύει σε βάθος ακόμα και σε πολύ λεπτές ρηγματώσεις και τριχοειδή • Σύστημα με καλή χημική αντοχή σε νερό, ασθενή οξέα και αλκαλικές ενώσεις, γράσα, φυτικά λάδια και ορυκτέλαια, πετρέλαιο και αλειφατικούς υδρογονάνθρακες • Εξαίρετη πρόσφυση σε ορυκτά δομικά υλικά και πορώδη υποστρώματα όπως το σκυρόδεμα, το τσιμέντο, οι οπτόπλινθοι (τούβλα), τα μέταλλα, ορισμένα πλαστικά και λοιπά υποστρώματα • Η ταχύτητα της αντίδρασης τοποθετείται σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα έως ορισμένα λεπτά • Η ρητίνη PC 509 Z Acryl, είναι δε μη τοξική : LD50 >5000 mg/kg (στοματική κοιλότητα, ποντίκι κλπ.) – Δεν αποτελεί εύφλεκτο προϊόν και δεν περιέχει τοξικούς διαλύτες.