Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

PC 509 Z L ACRYL

Ειδικού σχεδιασμού, λεπτόρρευστο ένεμα, ελαστικής ρητίνης ακρυλικής βάσης 4-συστατικών (ή για την ακρίβεια 2-διαλυμάτων), με διαλύτες (μη τοξικούς), για αντιμετώπιση και σφράγιση ή/και επανα-σφράγιση εισροών και διεισδύσεων νερού. Δυνατότητα επανα-εισπίεσης εκ νέου μέσω ακροφυσίων. Μίγμα συμβατό από πλευράς εφαρμογής του, μέσω του συστήματος εξασφάλισης κατασκευαστικών αρμών PC INJECTRA Quick-Fit. Αντιδρά παρουσίας νερού, δημιουργώντας βαθμιαία, χαμηλής διόγκωσης (ελεύθερη διόγκωση: 290% / μετά 20 ημέρες μόνιμης έκθεσης, εμβαπτισμένο στο νερό), ελαστικό ζελ ελεύθερης διόγκωσης, επιτυγχάνοντας ως αποτέλεσμα, μόνιμης διάρκειας, χημικά ανθεκτική, υδρόφοβη σφράγιση με υψηλό βαθμό ευκαμψίας και ελαστικότητας. Η διαδικασία μετατροπής της από υγρή μορφή σε μορφή ζελ, δεν είναι ακαριαία, επιτυγχάνεται δε προοδευτικά, με αύξηση της πυκνότητας με γραμμική πρόοδο. Οπότε, σε σχέση με άλλους τύπους ακρυλικών ρητινών, η βαθμιαία αντίδρασή της, σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο, δίνει τη δυνατότητα ελέγχου της διαδικασίας επανα-εισπίεσης μέσω των ακροφυσίων εκ νέου. Δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας αντίδρασης από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι και λεπτά. Κατάλληλη για σφράγιση ρηγματώσεων και αρμών με περιοδικά φαινόμενα παρουσίας ή εκτόνωσης νερού υπό πίεση. Επίσης για την αντιμετώπιση λεπτών, τριχοειδών ρωγμών και διάκενων. Εξαίρετη πρόσφυση σε πορώδη υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, σε οπτόπλινθους κλπ., καθώς και σε υλικό αντιμετώπισης που έχει προηγηθεί και έχει ωριμάσει. Εξαίρετη αντοχή μακρόχρονα σε επαναλαμβανόμενους κύκλους παρουσίας/ απουσίας νερού στα σημεία όπου έχει εφαρμοστεί το προϊόν. Συνδυάζεται με το PC 509 Z L Acryl Catalyst αποτελώντας έτσι το 1ο διάλυμα (το 2ο διάλυμα είναι ο συνδυασμός νερού με το PC 509 Z L Acryl Initiator). Χημικά καλή αντίσταση σε νερό, ορυκτέλαια και φυτικά λάδια, γράσα, νερά υπεδάφους, σε πετροχημικά και παράγωγα πετρελαίου κ.α. Εφαρμόζεται μοναχά με αντλία για υλικά 2-συστατικών (διπλού στελέχους), χειροκίνητη, πνευματική ή ηλεκτροκίνητη. Για τον καθαρισμό του εξοπλισμού εφαρμογής (αντλία ενεμάτωσης) μετά από κάθε διακοπή εφαρμογής, χρησιμοποιείστε άφθονο νερό. Αναλόγως του ζητούμενου χρόνου αντίδρασης, ρυθμιστή αποτελεί η αναλογία προσθήκης του PC 509 Z L Acryl Initiator.