Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

PC CRISTAL Concentrate

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-2 & EN 1504-3 / Class R1 1-συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης, κονίαμα στεγανοποίησης χημικής δράσης και μόνιμης προστασίας σκυροδέματος, βασιζόμενο στην Τεχνολογία ανάπτυξης κρυστάλλων (Crystal-growth Technology), με βάση ενεργά συστατικά που αντιδρούν χημικά κατά τη διείσδυσή τους στο εσωτερικό του σκυροδέματος, δημιουργώντας κρυσταλλικούς δεσμούς σε βάθος, για την αντιμετώπιση και σφράγιση πόρων, τριχοειδών και μικρο-ρηγματώσεων ή όποιων εσωτερικών μικρο-διάκενων εστιάζονται στην μάζα του στοιχείου, στα σημεία επέμβασης. Σύστημα στεγανοποίησης που δρα με την παρουσία νερού, με δυνατότητα αντιμετώπισης υδροστατικής πίεσης, θετικής ή αρνητικής, που μπλοκάρει ουσιαστικά το νερό, σε νέες ή σε υφιστάμενες κατασκευές. Όταν το νερό απουσιάζει δεν θα υπάρξει κάποια αντίδραση. Παραταύτα, τα χημικά συστατικά του προϊόντος εξακολουθούν να παραμένουν ενεργά, ουσιαστικά σε αναμονή, μέχρις ότου εκτεθούν σε δράσεις νερού και αρχίσει έτσι η διαδικασία ενεργοποίησης βαθμιαία της ανάπτυξης των κρυστάλλων. Υψηλή αντίσταση έναντι χημικής προσβολής (π.χ. θειικά, παγολυτικά άλατα, υδροχλωρικό οξύ κλπ.). Κατάλληλο για χώρους υπογείων και θεμελιώσεων, φρεάτια ανελκυστήρων, κελάρια, για δεξαμενές νερού (πόσιμο, πυρόσβεσης, ποτίσματος, ιχθυοτροφείων, δελφινάρια κλπ.), υδατόπυργους, κολυμβητικές δεξαμενές, οδικές σήραγγες,  για πλάκες δωμάτων, για πλάκες δαπέδων σκυροδέματος και χώρους στάθμευσης οχημάτων, οδικά καταστρώματα, και άλλες κατασκευές. Δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών ≤ 0.3mm. Επίσης, δυνατότητα εφαρμογής του και σε νοτισμένες, υγρές επιφάνειες. Μη τοξικό, πλήρως συμβατό με πόσιμο νερό. Αναμίξτε 7,0–8,0 lt ή 8,0–9,0 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg, ανάλογα αν η εφαρμογή θα γίνει με βούρτσα ή με ψεκασμό, αντίστοιχα. Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: από 3 ως 24 ώρες (+20 oC). Διατίθεται σε γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.