Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

PC LEAKINJECT 2K FLEX 6811 LV Α+Β components

Πάρα πολύ λεπτόρρευστη, εύκαμπτη, πολυουρεθανική ρητίνη ενεμάτων (βάσης MDI), 2-συστατικών για αντιμετώπιση και μόνιμα αποτελέσματα σφράγισης εισροών και διεισδύσεων νερού. Αντιδρά με όποια παρουσία νερού, εκτελώντας ελεύθερη διόγκωση, επιτυγχάνοντας ως αποτέλεσμα υδρόφοβη σφράγιση (μόνιμη). Σύστημα κατάλληλο για την αντιμετώπιση ρηγματώσεων με ή χωρίς την παρουσία υδάτων, που ενδείκνυται δηλαδή και για την εισπίεσή του ακόμα και σε ξηρές ρωγμές. Το σύστημα δεν απαιτεί υποχρεωτικά, την παρουσία νερού για να αντιδράσει, δεν διογκώνεται ούτε παρουσιάζει συρρίκνωση μετά την αντίδραση. Δεν προκαλεί διάβρωση στους οπλισμούς της κατασκευής. Σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση αρμών και ρωγμών σε σημεία συναρμογής δαπέδων και τοιχίων κατασκευών σκυροδέματος, σε κανάλια ροής και απορροής, κλπ. Εφαρμόζεται με αντλία 1-συστατικού, όπως επίσης και με αντλία για υλικά 2-συστατικών (διπλού στελέχους), χειροκίνητη, πνευματική ή ηλεκτροκίνητη. Αναλόγως της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, ο χρόνος αντίδρασης της ρητίνης μπορεί να είναι από (6) ώρες μέχρι και (5) ημέρες. Δύναται χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό, αποτελώντας ουσιαστικά φάση επέμβασης σε εφαρμογές που έχουν αντιμετωπιστεί με PC Leakinject UNI 6816 E. Αναλογία ανάμιξης συστατικών 1:1 κατ’ όγκο. Για τον καθαρισμό του εξοπλισμού εφαρμογής (αντλία ενεμάτωσης) μετά από κάθε διακοπή εφαρμογής, χρησιμοποιείστε τον ειδικό διαλύτη TOLCLEAN. Μίγμα συμβατό από πλευράς εφαρμογής του, μέσω του συστήματος εξασφάλισης κατασκευαστικών αρμών PC INJECTRA Quick-Fit.