Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

PC LEAKINJECT FLEX 6870

Εύκαμπτη, λεπτόρρευστη, πολυουρεθανική ρητίνη ενεμάτων (βάσης MDI), 1-συστατικού για αντιμετώπιση και σφράγιση εισροών και διεισδύσεων νερού. Αντιδρά παρουσίας νερού, δημιουργώντας αφρό μέσης διόγκωσης (ελεύθερη διόγκωση: 800%), επιτυγχάνοντας ως αποτέλεσμα υδρόφοβη σφράγιση με υψηλό βαθμό ευκαμψίας. Προϊόν χωρίς συρρικνώσεις μετά την ωρίμανση. Εξαίρετη πρόσφυση σε υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, οπτόπλινθοι, κλπ. Σύστημα κλειστής κυψέλης από πλευράς δομής, σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση αρμών και ρωγμών ακόμα και αν χαρακτηρίζονται δυναμικές/ ενεργές, στις οποίες αναμένονται δηλαδή μετακινήσεις (λόγω του βαθμού ευκαμψίας της σφράγισης), σε δάπεδα και τοιχία κατασκευών σκυροδέματος, κανάλια ροής και απορροής, κανάλια αποχέτευσης κλπ. Κατάλληλη λοιπόν για τη σφράγιση μικρο-ρηγματώσεων, εσωτερικών διάκενων και αρμών με παρουσία υδάτων με ταυτόχρονη εκτόνωση νερού υπό πίεση. Επιταχυνόμενη διαδικασία διόγκωσης είναι εφικτή με χρήση ειδικού επιταχυντή PC Leakinject Flex 6870 Catalyst. Ομοίως, τύπος συμβατός με μεμβράνες PVC, PVC-P και TPO/ FPO. Χημικά ανθεκτική σε νερό, ήπιες συγκεντρώσεις οξέων, σε αλκάλια, μικρο-οργανισμούς, βακτηρίδια, κλπ. Τύπος πιστοποιημένος για επαφή με πόσιμο νερό. Για τον καθαρισμό του εξοπλισμού εφαρμογής (αντλία ενεμάτωσης) μετά από κάθε διακοπή εφαρμογής, χρησιμοποιείστε τον ειδικό διαλύτη TOLCLEAN.