Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

PC® LEAKINJECT UNI 6816 E

Άκαμπτη ρητίνη έγχυσης στεγανοποίησης νερού Περιγραφή Χαμηλού ιξώδους ρητίνη έγχυσης πολυουρεθάνης χαμηλού ιξώδους ενός συστατικού με βάση το MDI που αντιδρά με νερό. Η PC® Leakinject Uni 6816 E αντιδρά με το νερό σχηματίζοντας μια άκαμπτη υδρόφοβη στεγανοποίηση. Ο αφρός PC® Leakinject Uni 6816 E είναι χημικά ανθεκτικός στο νερό, σε ασθενή οξέα και αλκάλια, σε ορυκτέλαια, μύκητες και βακτήρια, σε υπόγεια ύδατα, σε θαλασσινό νερό και σε προϊόντα πετρελαίου. Εφαρμογή Σφράγιση νερού σε ρωγμές και μεγάλα κενά σε τοίχους, δάπεδα, κατασκευές από σκυρόδεμα,... που δεν επιδέχονται ρυθμίσεις και μετακινήσεις. Είναι ένας ταχύτατα αντιδρών άκαμπτος αφρός PU, που χρησιμοποιείται ως υδατοστεγανωτικό για τη στεγανοποίηση διαρροών και διείσδυσης νερού.