Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

B 237 Solventless

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-2 / Τ5 Περιγραφή (για σκυρόδεμα / για μεταλλικές επιφάνειες) : 2-συστατικών, υψηλής δομής και πολύ χαμηλής πτητικότητας, βαφή επιφανειακής προστασίας, συνδυασμένης κατάστασης εποξειδικής ρητίνης σε συνδυασμό με λιθανθρακόπισσα. Σύστημα/ Επίστρωση προστασίας επιφανειών σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-2, Αρχή (6) (Αύξηση αντοχής σε χημικά), Μέθοδος (6.1). Ανθεκτική, έναντι έκθεσης σε ισχυρή χημική προσβολή (Class II), με πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές, αποτελεί επίστρωση ιδιαίτερα ανθεκτική, για την προστασία επιφανειών σκυροδέματος ή μετάλλων (π.χ. στοιχεία δομικού χάλυβα, μαύρης λαμαρίνας κ.α.). Ισχυρή δύναμη πρόσφυσης (ΕΝ 1542) σε στοιχεία σκυροδέματος και γενικότερα σε πορώδη υποστρώματα, καθώς σε ινοπλισμένα προκατασκευασμένα στοιχεία τσιμέντου και σε μεταλλικές επιφάνειες. Ανθεκτικό σε δυσμένειες περιβάλλοντος, όπως στην απευθείας έκθεση σε θαλασσινό νερό και θειικά άλατα, αστικά λύματα (θειικά οξέα), υπολείμματα ορυκτελαίων και άλλα χημικά. Εξαίρετες μηχανικές αντοχές σε καταπονήσεις, επιφανειακές τριβές και σημειακές κρούσεις. Για εσωτερική και/ή εξωτερική προστασία, σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος και προκατασκευασμένα στοιχεία, καθώς και επιφάνειες μετάλλων, εκτεθειμένων σε δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος με έντονους διαβρωτικούς παράγοντες, όπως για προστασία επιφανειών δεξαμενών αερισμού, ροής και συγκέντρωσης αστικών λυμάτων σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού, σε υδραυλικά και αποχετευτικά έργα, φρεάτια/ ανθρωποθυρίδες, σε καταθλιπτικούς αγωγούς και δίκτυα  ομβρίων και αστικών λυμάτων, δεξαμενές χημικών  βιομηχανικών μονάδων, σε παράκτιες κατασκευές και λιμενικά έργα (προστασία όψεων κρηπιδωμάτων) κ.α. Ιδανικό για την (χημική) αντιδιαβρωτική δετήρων ελλιμενισμού πλοίων, για προστασία μεταλλικών αγωγών, δεξαμενών εσωτερικά ή εξωτερικά, και λοιπών μεταλλικών στοιχείων, που προβλέπεται να επιχωθούν ή να παραμείνουν μόνιμα εμβαπτισμένα μέσα στη θάλασσα ή εκτεθειμένα σε spray κυματισμού (σουλφίδια και χλωριόντα). Κατάλληλο επίσης ως στρώση εσωτερικής προστασίας έναντι δράσεων ριζικών συστημάτων, διάτρησης, καθώς και οξέα ριζών δένδρων σε ζαρντινιέρες, παρτέρια, αλλά και τοιχία σκυροδέματος πριν την επίχωση. Σύστημα που εφαρμόζεται εύκολα με ρολό ή με πιστόλι ανάερου ψεκασμού (airless-spray). Αναλογίες ανάμιξης (A/B) : 86,5/13,5 (%) κατά βάρος. Χρώμα: καστανό-μαυρο. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 528.1.23