Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

PLASTCLEAN

Ειδικός διαλύτης που χρησιμοποιείται για καθαρισμό υπολειμμάτων σοβάδων, ασβέστη, τσιμεντοπολτού ή τσιμεντόνερων.