Βλέπετε 1–12 από 14 αποτελέσματα

PC TUNNELINJECT 2K 6822 [ S M F types ] B’ component

Λεπτόρρευστα, ενέσιμα προϊόντα, με βάση την πολυουρεθανική ρητίνη (MDI), 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες Για αντιμετώπιση και μόνιμα αποτελέσματα σταθεροποίησης και σφράγισης, εισροών και διεισδύσεων νερού. Αντιδρούν με όποια παρουσία νερού, χωρίς όμως να εκτελούν ελεύθερη διόγκωση, επιτυγχάνοντας ως αποτέλεσμα υδρόφοβη σφράγιση (μόνιμη). Συστήματα κατάλληλα για την αντιμετώπιση ρηγματώσεων με ή χωρίς την παρουσία υδάτων (ακόμα και υπό έντονης πίεσης), που ενδείκνυνται δηλαδή και για την εισπίεσή τους σε ξηρές ρωγμές. Η σειρά των προϊόντων αυτών αναπτύχθηκε για την αντιμετώπιση περιπτώσεων εφαρμογής σε ορυχεία, οδικές σήραγγες και κατασκευές έργων υποδομής (συγκοινωνιακά έργα) από οπλ. σκυρόδεμα, συνδέσεις στοιχείων προκατασκευών, όπως και σε κτηριακά, υπόγειες κατασκευές, σε φράγματα, κανάλια, γενικότερα. Εφαρμόζονται μοναχά με αντλία για υλικά 2-συστατικών (διπλού στελέχους). Αναλόγως του ζητούμενου χρόνου δράσης, η ρητίνη PC Tunnelinject 2K 6822 διατίθεται σε (3) εκδόσεις: για αργή (τύπος S), μέση (τύπος M) ή ταχεία αντίδραση (τύπος F), έτσι ώστε να αποκρίνονται σε κάθε ιδιάζουσα περίπτωση εφαρμογής ακόμα και αυτών με ιδιαιτερότητες. Αναλογία ανάμιξης των 2-συστατικών κάθε συστήματος, 1:1 κατ’ όγκο, χειροκίνητη, πνευματική ή ηλεκτροκίνητη. Για τον καθαρισμό του εξοπλισμού εφαρμογής (αντλία ενεμάτωσης) μετά από κάθε διακοπή εφαρμογής, χρησιμοποιείστε τον ειδικό διαλύτη TOLCLEAN.

PC TUNNELINJECT 2K 6822 [ S M F types ] A’ component

Λεπτόρρευστα, ενέσιμα προϊόντα, με βάση την πολυουρεθανική ρητίνη (MDI), 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες Για αντιμετώπιση και μόνιμα αποτελέσματα σταθεροποίησης και σφράγισης, εισροών και διεισδύσεων νερού. Αντιδρούν με όποια παρουσία νερού, χωρίς όμως να εκτελούν ελεύθερη διόγκωση, επιτυγχάνοντας ως αποτέλεσμα υδρόφοβη σφράγιση (μόνιμη). Συστήματα κατάλληλα για την αντιμετώπιση ρηγματώσεων με ή χωρίς την παρουσία υδάτων (ακόμα και υπό έντονης πίεσης), που ενδείκνυνται δηλαδή και για την εισπίεσή τους σε ξηρές ρωγμές. Η σειρά των προϊόντων αυτών αναπτύχθηκε για την αντιμετώπιση περιπτώσεων εφαρμογής σε ορυχεία, οδικές σήραγγες και κατασκευές έργων υποδομής (συγκοινωνιακά έργα) από οπλ. σκυρόδεμα, συνδέσεις στοιχείων προκατασκευών, όπως και σε κτηριακά, υπόγειες κατασκευές, σε φράγματα, κανάλια, γενικότερα. Εφαρμόζονται μοναχά με αντλία για υλικά 2-συστατικών (διπλού στελέχους). Αναλόγως του ζητούμενου χρόνου δράσης, η ρητίνη PC Tunnelinject 2K 6822 διατίθεται σε (3) εκδόσεις: για αργή (τύπος S), μέση (τύπος M) ή ταχεία αντίδραση (τύπος F), έτσι ώστε να αποκρίνονται σε κάθε ιδιάζουσα περίπτωση εφαρμογής ακόμα και αυτών με ιδιαιτερότητες. Αναλογία ανάμιξης των 2-συστατικών κάθε συστήματος, 1:1 κατ’ όγκο, χειροκίνητη, πνευματική ή ηλεκτροκίνητη. Για τον καθαρισμό του εξοπλισμού εφαρμογής (αντλία ενεμάτωσης) μετά από κάθε διακοπή εφαρμογής, χρησιμοποιείστε τον ειδικό διαλύτη TOLCLEAN.

PC LEAKINJECT UNI 6816 EVL Catalyst

Καταλύτης – Επιταχυντής (Σετ με την ενέσιμη ρητίνη PC Leakinject UNI 6816 EVL). Για επιτάχυνση της διαδικασίας διόγκωσης της λεπτόρρευστης, ενέσιμης πολυουρεθανικής ρητίνης PC Leakinject UNI 6816 EVL για επιταχυνόμενη (και κατά κάποιον τρόπο, ρυθμιζόμενη) διαδικασία στην φάση αντίδρασης. Πυκνότητα: 0,923 kg/ lt.

PC LEAKINJECT FLEX 6870 Catalyst

Καταλύτης – Επιταχυντής (Σετ με την ενέσιμη ρητίνη PC Leakinject Flex 6870). Για επιτάχυνση της διαδικασίας διόγκωσης της λεπτόρρευστης, ενέσιμης πολυουρεθανικής ρητίνης PC Leakinject Flex 6870 για επιταχυνόμενη (και κατά κάποιον τρόπο, ρυθμιζόμενη) διαδικασία στην φάση αντίδρασης. Πυκνότητα: 0,923 kg/ lt.

PC LEAKINJECT FLEX 6870

Εύκαμπτη, λεπτόρρευστη, πολυουρεθανική ρητίνη ενεμάτων (βάσης MDI), 1-συστατικού για αντιμετώπιση και σφράγιση εισροών και διεισδύσεων νερού. Αντιδρά παρουσίας νερού, δημιουργώντας αφρό μέσης διόγκωσης (ελεύθερη διόγκωση: 800%), επιτυγχάνοντας ως αποτέλεσμα υδρόφοβη σφράγιση με υψηλό βαθμό ευκαμψίας. Προϊόν χωρίς συρρικνώσεις μετά την ωρίμανση. Εξαίρετη πρόσφυση σε υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, οπτόπλινθοι, κλπ. Σύστημα κλειστής κυψέλης από πλευράς δομής, σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση αρμών και ρωγμών ακόμα και αν χαρακτηρίζονται δυναμικές/ ενεργές, στις οποίες αναμένονται δηλαδή μετακινήσεις (λόγω του βαθμού ευκαμψίας της σφράγισης), σε δάπεδα και τοιχία κατασκευών σκυροδέματος, κανάλια ροής και απορροής, κανάλια αποχέτευσης κλπ. Κατάλληλη λοιπόν για τη σφράγιση μικρο-ρηγματώσεων, εσωτερικών διάκενων και αρμών με παρουσία υδάτων με ταυτόχρονη εκτόνωση νερού υπό πίεση. Επιταχυνόμενη διαδικασία διόγκωσης είναι εφικτή με χρήση ειδικού επιταχυντή PC Leakinject Flex 6870 Catalyst. Ομοίως, τύπος συμβατός με μεμβράνες PVC, PVC-P και TPO/ FPO. Χημικά ανθεκτική σε νερό, ήπιες συγκεντρώσεις οξέων, σε αλκάλια, μικρο-οργανισμούς, βακτηρίδια, κλπ. Τύπος πιστοποιημένος για επαφή με πόσιμο νερό. Για τον καθαρισμό του εξοπλισμού εφαρμογής (αντλία ενεμάτωσης) μετά από κάθε διακοπή εφαρμογής, χρησιμοποιείστε τον ειδικό διαλύτη TOLCLEAN.

PC LEAKINJECT 2K FLEX 6811 LV Α+Β components

Πάρα πολύ λεπτόρρευστη, εύκαμπτη, πολυουρεθανική ρητίνη ενεμάτων (βάσης MDI), 2-συστατικών για αντιμετώπιση και μόνιμα αποτελέσματα σφράγισης εισροών και διεισδύσεων νερού. Αντιδρά με όποια παρουσία νερού, εκτελώντας ελεύθερη διόγκωση, επιτυγχάνοντας ως αποτέλεσμα υδρόφοβη σφράγιση (μόνιμη). Σύστημα κατάλληλο για την αντιμετώπιση ρηγματώσεων με ή χωρίς την παρουσία υδάτων, που ενδείκνυται δηλαδή και για την εισπίεσή του ακόμα και σε ξηρές ρωγμές. Το σύστημα δεν απαιτεί υποχρεωτικά, την παρουσία νερού για να αντιδράσει, δεν διογκώνεται ούτε παρουσιάζει συρρίκνωση μετά την αντίδραση. Δεν προκαλεί διάβρωση στους οπλισμούς της κατασκευής. Σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση αρμών και ρωγμών σε σημεία συναρμογής δαπέδων και τοιχίων κατασκευών σκυροδέματος, σε κανάλια ροής και απορροής, κλπ. Εφαρμόζεται με αντλία 1-συστατικού, όπως επίσης και με αντλία για υλικά 2-συστατικών (διπλού στελέχους), χειροκίνητη, πνευματική ή ηλεκτροκίνητη. Αναλόγως της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, ο χρόνος αντίδρασης της ρητίνης μπορεί να είναι από (6) ώρες μέχρι και (5) ημέρες. Δύναται χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό, αποτελώντας ουσιαστικά φάση επέμβασης σε εφαρμογές που έχουν αντιμετωπιστεί με PC Leakinject UNI 6816 E. Αναλογία ανάμιξης συστατικών 1:1 κατ’ όγκο. Για τον καθαρισμό του εξοπλισμού εφαρμογής (αντλία ενεμάτωσης) μετά από κάθε διακοπή εφαρμογής, χρησιμοποιείστε τον ειδικό διαλύτη TOLCLEAN. Μίγμα συμβατό από πλευράς εφαρμογής του, μέσω του συστήματος εξασφάλισης κατασκευαστικών αρμών PC INJECTRA Quick-Fit.  

PC INJECTRA QuickFit

Σετ τοποθέτησης όδευσης/ ειδικής διαδρομής πριν την σκυροδέτηση, για εξασφάλιση στεγανοποίησης πιθανών κατασκευαστικών αρμών Αποτρέποντας έτσι τη διείσδυση/ εισροή υδάτων από το κρίσιμο σημείο (γραμμικά), σε σκυροδετήσεις με αναπτύγματα διαφορετικών φάσεων στα στάδια εξέλιξης. Πρόκειται για σωληνωτό μέρος, με κυψελωτή διαμόρφωση πορώδους δομής, αποτελούμενο 100% από πολυαιθυλένιο, εσωτερικής διαμέτρου Ø6 mm κι εξωτερικής Ø11 mm, στέλεχος προστατευμένο από υδρόφοβη επικάλυψη. Σετ σχεδιασμένο για την μετέπειτα εισπίεση μέσω αυτού ειδικών, υδρόφιλων, εύκαμπτων–ελαστικών, ενεμάτων πολυουρεθανικής ή ακρυλικής βάσης, ακόμα και άκαμπτων συστημάτων εποξειδικών ρητινών κατόπιν ειδικών συνθηκών ή περιστάσεων, από σημεία πρόσβασης (εισαγωγή ενέματος/ απαγωγή αέρα). Δυνατότητα συστήματος ενεμάτωσης/ παροχέτευσης ενέματος: 70 lt/ h/ m (ανάλογα πάντοτε και με την πυκνότητα του ενέσιμου προϊόντος που εφαρμόζεται μέσω του συγκεκριμένου συστήματος). Υψηλή αντίσταση σε υδροστατική πίεση ίση με max. 2 bar (20 m, ύψος στοιχείων σκυροδέματος και στήλης νερού). To Σετ περιλαμβάνει 50 m διάτρητο σωληνωτό μέρος συστήματος PC INJECTRA Hose, 5 m σωληνωτό ακροφύσιο εισπίεσης PC INJECTRA Pressure Hose, 12 γωνιακά τεμάχια σύνδεσης PC INJECTRA Connectors και 200 τεμάχια αγκίστρων στερέωσης PC INJECTRA Fixing Hooks.

PC 509 Ζ ACRYL Initiator

Ενεργοποιητής Ο ενεργοποιητής αναμιγνύεται μαζί με καθαρό νερό αποτελώντας το 2ο διάλυμα του συστήματος. Ουσιαστικά αποτελεί ρυθμιστή στη διαδικασία της φάσης αντίδρασης.

PC 509 Ζ ACRYL Catalyst

Καταλύτης – Επιταχυντής (Σετ με την ενέσιμη ρητίνη PC 509 Z Acryl αποτελώντας το 1ο διάλυμα του συστήματος). Για επιτάχυνση της διαδικασίας διόγκωσης του λεπτόρρευστου, ενέσιμου ενέματος ρητίνης ακρυλικού/ μεθακρυλικού μονομερούς, για έλεγχο διαδικασίας στην φάση αντίδρασης. Πυκνότητα: 1,11 kg/ lt.

PC® LEAKINJECT UNI 6816 E

Άκαμπτη ρητίνη έγχυσης στεγανοποίησης νερού Περιγραφή Χαμηλού ιξώδους ρητίνη έγχυσης πολυουρεθάνης χαμηλού ιξώδους ενός συστατικού με βάση το MDI που αντιδρά με νερό. Η PC® Leakinject Uni 6816 E αντιδρά με το νερό σχηματίζοντας μια άκαμπτη υδρόφοβη στεγανοποίηση. Ο αφρός PC® Leakinject Uni 6816 E είναι χημικά ανθεκτικός στο νερό, σε ασθενή οξέα και αλκάλια, σε ορυκτέλαια, μύκητες και βακτήρια, σε υπόγεια ύδατα, σε θαλασσινό νερό και σε προϊόντα πετρελαίου. Εφαρμογή Σφράγιση νερού σε ρωγμές και μεγάλα κενά σε τοίχους, δάπεδα, κατασκευές από σκυρόδεμα,... που δεν επιδέχονται ρυθμίσεις και μετακινήσεις. Είναι ένας ταχύτατα αντιδρών άκαμπτος αφρός PU, που χρησιμοποιείται ως υδατοστεγανωτικό για τη στεγανοποίηση διαρροών και διείσδυσης νερού.

LEAKINJECT FLEX 6890

Εύκαμπτη ρητίνη έγχυσης σφράγισης διαρροών Περιγραφή Πολυουρεθανική ρητίνη έγχυσης μέσου ιξώδους ενός συστατικού με βάση την MDI, που διογκώνεται σε επαφή με το νερό σε έναν εύκαμπτο αφρό χωρίς συρρίκνωση. Εφαρμογή Σφράγιση νερού σε ρωγμές και αρμούς σε τοίχους, δάπεδα, κατασκευές από σκυρόδεμα, αποχετεύσεις,...

PC® LEAKINJECT UNI 6816 EVL

Ημιευέλικτη ρητίνη έγχυσης υδατοστεγανότητας 1. Περιγραφή Πολύ χαμηλού ιξώδους ρητίνη έγχυσης πολυουρεθάνης με βάση το νερό με αντιδραστική δράση MDI ενός συστατικού. Η PC® Leakinject Uni 6816 EVL αντιδρά με το νερό σχηματίζοντας μια ημιεύκαμπτη υδρόφοβη στεγανοποίηση. 2. Εφαρμογή Σφράγιση με νερό ρωγμών και μεγάλων κενών σε τοίχους, δάπεδα, κατασκευές από σκυρόδεμα, ... που είναι ελαφρώς επιρρεπείς σε ρυθμίσεις και μετακινήσεις. Το PC® Leakinject Uni 6816 EVL χρησιμοποιείται επίσης για την έγχυση ρωγμών που έχουν ήδη σφραγιστεί με αφρό PU, αλλά δεν ήταν υδατοστεγείς.