Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

MULTIPRIMER PU

Ειδικά σχεδιασμένο σύστημα προπολυμερισμένης πολυουρεθανικής ρητίνης υψηλών επιδόσεων, συνδετικό προϊόν σχεδιασμένο για διάφορες χρήσεις. Αποτελεί στρώση ενίσχυσης πρόσφυσης (ειδικό αστάρι), πριν την εφαρμογή άλλων συστημάτων που αναμένεται να ακολουθήσουν σε οριζόντιες ή/και κατακόρυφες επιφάνειες, πάνω σε πορώδη κυρίως υποστρώματα, καθώς επίσης πάνω σε προγενέστερες στρώσεις που έχουν προηγηθεί επί αυτών. Δύναται να αποτελέσει ουσιαστικά το συνδετικό μέσο μεταξύ παλαιότερων και νεότερων συστημάτων, ως στρώση χημικού διαχωρισμού για προστασία από πτητικά συστατικά μεταξύ τους και αστάρι, πριν την εφαρμογή υγρών, επαλειφόμενων, ελαστικών μεμβρανών, νέων υγρομονωτικών στρώσεων (με βάση την πολυουρεθανική ρητίνη). Χρησιμοποιείται κυρίως ως στρώση ασταρώματος (priming coat) πριν την ανάπτυξη και εφαρμογή εποξειδικών ή πολυουρεθανικών στρώσεων ή/και συστημάτων συνδυασμένης κατάστασης προστασίας βιομηχανικών δαπέδων, δαπέδων και επιφανειών σκυροδέματος, γενικότερα.