Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

PP Fibres 18mm

Ίνες από πολυπροπυλένιο (PP), μήκους 18mm. Ειδικές  ίνες από πολυπροπυλένιο (PP), μήκους 18 mm. Προστίθενται στο μίγμα σκυροδέματος (χαρμάνι) και χρησιμοποιούνται για έλεγχο και αποφυγή επιφανειακών ρηγματώσεων (κυρίως σε μίγματα με χονδρόκοκκα αδρανή), με σκοπό λοιπόν να περιορίσουν δραστικά το φαινόμενο δημιουργίας τριχοειδών ρωγμών και μικρο-ρηγματώσεων που εμφανίζονται συνήθως λόγω πλαστικής (υδραυλικής) συρρίκνωσης και στη φάση συστολής ξήρανσης. Επίσης, για αύξηση συνεκτικότητας, όπως και ανθεκτικότητας σε επιφανειακές καταπονήσεις και της αντοχής σε κρούσεις (σημειακές). Κατάλληλες για διαμορφώσεις βιομηχανικών /σταμπωτών δαπέδων και δαπέδων σκυροδέματος γενικότερα, βελτίωση ιδιοτήτων άοπλων σκυροδετήσεων και για την παραγωγή προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.