Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

PP Fibres 6-12mm

Ίνες από πολυπροπυλένιο (PP), μήκους 6-12mm. Συνθετικές Ίνες με βάση πολυπροπυλένιο, συνολικού μήκους 6 & 12 mm. Παρουσιάζουν εξαίρετη πρόσφυση με υδραυλικά συνδετικά και υψηλή αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον. Η χρήση τους βελτιώνει την πλαστιμότητα του μίγματος, μειώνοντας δραστικά τα φαινόμενα ανάπτυξης των ρηγματώσεων που αναμένονται, λόγω πλαστικής συρρίκνωσης, την αντίσταση στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και σε ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές. Επίσης αυξάνουν την αντοχή σε θλίψη και κάμψη. Χρησιμοποιούνται κυρίως ως ενισχυτική διάταξη αυξάνοντας την συνοχή του τελικού αποτελέσματος, για την ενίσχυση κονιαμάτων, επιχρισμάτων – σοβάδων, τσιμεντοκονιών, σε εμφανή σκυροδέματα, βιομηχανικά ή σταμπωτά δάπεδα, προκατασκευασμένα στοιχεία μπετόν, σε κονιάματα από γύψο, γυψόπλακες, κλπ. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.