Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

PC ECOCLEAN

Μη τοξικό, οικολογικό καθαριστικό μέσο σε αντικατάσταση των οργανικών – Ειδικός διαλύτης βάσει εστέρων θειούχου οξέως. Kατάλληλος για τον καθαρισμό των εργαλείων και του εξοπλισμού λειτουργίας (αντλίες εφαρμογής συστημάτων 1- ή 2-συστατικών). Τύπος ειδικού σχεδιασμού, που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα αν η αντλία φέρει ανοξείδωτο στέλεχος, ενιαίο ή ενσωματωμένα σε επιμέρους τμήματα. Εφαρμόζεται μετά την χρησιμοποίηση συστημάτων ενέσιμης πολυουρεθανικής ρητίνης σφράγισης εισροών και διεισδύσεων νερού (π.χ. σειρές PC Leakinject, PC Leakinject Flex, PC Leakinject 2K Flex και PC Tunnelinject system type resins) υπολείμματα της οποίας, φαίνεται πως δεν έχουν αντιδράσει και παραμένουν μέσα στον εξοπλισμό. Απόχρωση: ελαφρώς υποκίτρινη. Ειδικό βάρος: 1,05 kg/lt. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.        

TOLCLEAN

Ειδικός διαλύτης καθαρισμού εργαλείων & εξοπλισμού, μετά τη χρήση ενέσιμης πολυουρεθάνης. Για τον καθαρισμό των εργαλείων και του εξοπλισμού λειτουργίας, μετά την χρησιμοποίηση συστημάτων ενέσιμης πολυουρεθανικής ρητίνης σφράγισης εισροών και διεισδύσεων νερού (π.χ. PC Leakinject, PC Leakinject Flex και PC Tunnelinject system types).

PLASTCLEAN

Ειδικός διαλύτης που χρησιμοποιείται για καθαρισμό υπολειμμάτων σοβάδων, ασβέστη, τσιμεντοπολτού ή τσιμεντόνερων.

OILCLEAN

Ειδικός διαλύτης που χρησιμοποιείται για καθαρισμό επιφανειών από λιπαρές - ελαιώδεις ουσίες όπως ορυκτέλαια, λάδια, λίπη, γράσα κλπ.