Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων

SINTOMIX SM N

Περιγραφή: Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος σε υγρή μορφή, ως πρόσθετο. Συμβατό με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου. Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 934-2/T9, καθώς και EN 934-2/T2. Προστιθέμενο στην μάζα του σκυροδέματος και/ή των κονιαμάτων, δρα στο μικρο-πορώδες και παρεμβάλλεται μεταξύ των κόκκων των αδρανών κάνοντας το σκυρόδεμα και/ή τα κονιάματα αδιαπέρατα έναντι διεισδύσεων νερού, αυξάνοντας έτσι την υδατοστεγάνωση. Βελτιώνει την εργασιμότητα και ρευστότητα του μίγματος. Δεν αντιδρά με τον χάλυβα. Ιδανικό για έργα θεμελιώσεων, για διαμόρφωση και κατασκευή τοιχίων υπογείων και πλακών επί εδάφους (κύριες/ εδαφόπλακες ή για πλάκες gross-beton/ μπετόν καθαριότητας). Ιδανική λύση σε κατασκευές υδραυλικών έργων όπως δεξαμενές, κανάλια – αγωγούς μεταφοράς, φράγματα, αρδευτικά και/ή αποχετευτικά έργα υποδομών, τεχνητές λίμνες, συλλεκτήρες κλπ. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κατανάλωση: ~0,5 kg /100 kg τσιμέντου (~0,5% κ.β. τσιμέντου). Συσκευασίες: Δοχεία 4 kg, 20 kg / Βαρέλια 200 kg / Δεξαμενές 1000 kg Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 529.1.22

FASTSET L

Επιταχυντής πήξης σκυροδέματος και κονιαμάτων σε υγρή μορφή, ως πρόσθετο. Συμβατός με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου. Προστιθέμενος, επιταχύνει  τη διαδικασία έναρξης της πήξης σε σκυροδέματα και/ή κονιάματα. Χρησιμοποιείται όπου απαιτείται επιτάχυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος, με παράλληλη βελτίωση στη γρήγορη ανάπτυξη υψηλών πρώιμων αντοχών.   Παράλληλα, αποτελεί υγρό επιταχυντή πήξης εκτοξευόμενου σκυροδέματος (Gunite), ως πρόσθετο. Προϊόν ελεύθερο επιβλαβών χλωριούχων ενώσεων και αλάτων, δεν προσβάλει τους οπλισμούς. Σχεδιασμένο ειδικά για την υγρή μέθοδο εφαρμογής, συμβατό με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου. Αποτελεί ειδικό πρόσμικτο, κατάλληλο για επιτάχυνση της διαδικασίας έναρξης της πήξης του σκυροδέματος, βελτίωση της πρόσφυσης, μείωση φαινομένου αναπήδησης (ανακλώμενο/ rebound) και την ανάπτυξη υψηλών πρώιμων και τελικών αντοχών. Κατάλληλο για εφαρμογές όπως αντιστηρίξεις πρανών και βράχων, επενδύσεις σηράγγων και θολωτών τμημάτων, καθώς και ενισχύσεις κτηριακών κατασκευών. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 531.1.5

TECNOS-95

Περιγραφή: Υγρός υπερρευστοποιητής, σκυροδέματος με επιβραδυντική ιδιότητα, με δυνατότητα μείωσης νερού ανάλογα με την δοσολογία προσθήκης, κατάλληλος για την παρασκευή σκυροδεμάτων αυξημένων μηχανικών αντοχών. Βελτιωμένες ιδιότητες άντλησης, για σκυροδετήσεις με αναβαθμισμένο ποιοτικά, αισθητικό αποτέλεσμα. Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 934-2/Τ11.1–Τ11.2. Συμβατό με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου καθώς και με ειδικά πρόσμικτα – αερακτικά. Δεν αντιδρά με τον χάλυβα αυξάνει τις τελικές αντοχές του σκυροδέματος. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 530.1.14  

SLOWSET

Υγρός ρευστοποιητής σκυροδέματος (ΕΝ 934-2,Τ8). Χρησιμοποιείται όπου απαιτείται επιβράδυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος με παράλληλη βελτίωση των ιδιοτήτων του. Προσθήκη σε μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (Ready Mix Units). Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 530.1.6

IDROMIX

Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος, ως πρόσθετο σε μορφή σκόνης. Συμβατό με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου. Ανάμιξη με το ξηρό μίγμα τσιμέντου άμμου και αδρανών, πριν την προσθήκη του νερού του μίγματος. Προστιθέμενο στο ξηρό μίγμα του σκυροδέματος και/ή των κονιαμάτων, δρα στο μικρο-πορώδες και παρεμβάλλεται μεταξύ των κόκκων των αδρανών κάνοντας το σκυρόδεμα και/ή τα κονιάματα αδιαπέρατα έναντι της διείσδυσης του νερού, επιτυγχάνοντας έτσι υδατοστεγάνωση. Δεν περιέχει χλωριόντα, οπότε δεν προσβάλει τους οπλισμούς του χάλυβα δεν βλάπτει τον εξοπλισμό με τον οποίο έρχεται σε επαφή. Το προϊόν δεν επηρεάζει τους χρόνους αρχικής και τελικής πήξης. Ιδανικό για θεμελιώσεις έργων και για την διαμόρφωση και κατασκευή τοιχίων υπογείων και πλακών επί εδάφους, αναλληματικών τοίχων, φραγμάτων, υδατόπυργων, δεξαμενών πυρόσβεσης, κολυμβητικών δεξαμενών και φρεατίων συγκέντρωσης, καναλιών ροής και/ή περισυλλογής ομβρίων, καθώς και για την παρασκευή επιχρισμάτων – σοβάδων σε τοίχους εκτεθειμένους σε ανεμόβροχο.