Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

QED Chemicals MARGEL-580 VPi

Αναστολέας διάβρωσης, όγκου, χαρακτηρισμένος και ως βαρέως τύπου. Αντιδιαβρωτική προστασία του χαλύβδινου οπλισμού κατασκευών οπλ. σκυροδέματος. Η προστασία είναι στον όγκο διάχυσης και όχι στην επιφάνεια του στοιχείου, με αποτέλεσμα να καλύπτει περιμετρικά τον οπλισμό που βρίσκεται ακόμα και σε μεγάλο βάθος. Καινοτόμο, με δυνατότητα δράσης σφαιρικά στη μάζα του σκυροδέματος (ζώνη επιρροής, ενδεικτικής διαμέτρου δράσης D= 60cm), το οποίο ανήκει στην ομάδα Advanced Corrosion inhibiting synergies. Σύστημα πατενταρισμένο, που από πλευράς καινοτομίας, ενεργεί σε αέρια φάση. Προϊόν ειδικά σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι το αέριο διάχυσης του αναστολέα διάβρωσης απελευθερώνεται συνεχώς και βαθμιαία, εντός χρονικού περιθωρίου που μπορεί να διαρκέσει ακόμα και 12 έως 48 μήνες από την ενσωμάτωσή του στο σκυρόδεμα. Η έκλυση αέριας μάζας μέσω φαινόμενου ατμοποίησης (διάχυσης), που εκπέμπεται από την καινοτόμα κάψουλα, δημιουργεί ένα μακράς διάρκειας φράγμα προστασίας, τόσο για νέα στοιχεία δομικού χάλυβα, όπως επίσης και για υφιστάμενα που παρουσιάζουν εμφανή σημάδια και εικόνα διάβρωσης. Μέθοδος προστασίας που προστατεύει τις μεμονωμένες περιοχές οπλισμού που βρίσκονται σε προσβεβλημένο από χλωριόντα ή μη, ενανθρακωμένο σκυρόδεμα, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο διάρρηξης του σκυροδέματος λόγω διάβρωσης. Αποτελεί ουσιαστικά, αντιδιαβρωτική προστασία για στοιχεία μη αποκαλυμμένων οπλισμών, με δυνατότητα ταυτόχρονα, αναβάθμισης δεικτών pH και ανάκτησης βαθμού αλκαλικότητας σκυροδέματος (σημεία επαφής και συνάφειας, στη διεπιφάνεια μεταξύ σκυροδέματος και χάλυβα), περιορίζοντας έτσι την περαιτέρω απο-παθητικοποίηση του χάλυβα, εξασφαλίζοντας παράλληλα, την αναβάθμιση στο (pH) του σκυροδέματος μέχρι και 2.0–2.4 μονάδες στην ευρύτερη περιοχής στη μάζα του στοιχείου, γενικότερα. Κάθε κάψουλα, αποτελεί ένα μικρο-πορώδες φυσίγγιο κυλινδρικού σχήματος των (10) ml, το οποίο εμπεριέχει (3) ξεχωριστούς Αναστολείς Διάβρωσης, διαφορετικής σύνθεσης. Η δράση των Αναστολέων διάβρωσης είναι αέριας φάσης κι εξελίσσεται βαθμιαία, κατά σειρά, σε (3) στάδια ανάπτυξης. Άμεσα, εντός (24) και (48) ωρών αντίστοιχα τα (2) πρώτα, μακρόχρονα εντός (12) έως (48) μήνες το αμέσως επόμενο και (3ο) κατά σειρά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας καλά διαμορφωμένης επίστρωσης αναστολέα διάβρωσης η οποία περιβάλλει τον οπλισμό, όπου διαμορφώνει τελικά, ένα παθητικοποιημένο προστατευτικό στρώμα προασπίζοντάς τον, με στόχο τη μείωση της έκθεσης της επιφάνειάς του σε χλωριόντα, νερό και οξυγόνο, εξασφαλίζοντας προστασία, αυτόνομα ως μέτρο πρόληψης, που διαρκεί (20) χρόνια ή περισσότερο. Πόσο μάλλον όταν, αυτό το μέτρο πρόληψης, συνδυάζεται με παράλληλη σειρά δράσεων, δηλαδή με στρώση προστασίας επιφανειών (π.χ. υδροαπωθητικό εμποτισμό/ σφραγιστικό πορώδους + βαφή προστασίας ή και συνδυασμό αυτών). Κάτι που, λόγω ότι αποκόπτεται πλέον η περαιτέρω έκθεση σε δράσεις ρύπων, αναμένεται να παρατείνει μακρόχρονα τη διάρκεια, αυξάνοντας έτσι τον δείκτη προστασίας της κατασκευής. Οι διαστάσεις κάθε κάψουλας είναι περίπου: διάμετρος Ø15–17 mm/ μήκος 22–25 mm. Ευκολία εφαρμογής. Εφαρμόζεται  σημειακά σε προδιαμορφωμένες οπές (διατρήματα διαμέτρου Ø20mm, σε ενδεικτικό βάθος ≥ 55 mm), σε θέσεις, βάθος, διαστάσεις και αποστάσεις καθοριζόμενες επιτόπου, σύμφωνα με τη γεωμετρία του στοιχείου, τα σχέδια της μελέτης και τις δυσμένειες που εστιάζονται, σε κατακόρυφα και/ή οριζόντια στοιχεία οπλ. σκυροδέματος. Τεχνική και μέθοδος μέσω εμφυτευόμενων Αναστολέων Διάβρωσης φιλοσοφίας κυψέλης, που πληροί και θα καλύπτει συνάμα τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις της αρχής 11 του Ευρωκώδικα EN 1504-9, μέθοδος 11.3 / Περί εφαρμογής Αναστολέα Διάβρωσης σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος), για εκτεταμένη προστασία κατά της διάβρωσης. Προϊόν που χαρακτηρίζεται από ιδιότητες υψηλής δυνατότητας διασποράς και αέριο διάχυσης, καθώς εκμεταλλεύεται ουσιαστικά τα μικρο-τριχοειδή και τους πόρους που βρίσκονται εσωτερικά, σε στοιχεία σκυροδέματος, καθώς και όποια απορροφητικότητα υποστρώματος, με δυνατότητα διάχυσης των μορίων του, μέσω αυτών, εξ ολοκλήρου προς τους οπλισμούς προσφέροντας έτσι εξαίρετη προστασία κατά της παθητικής δράσης διαβρωτικών παραγόντων. Υψηλή ανοδική και καθοδική προστασία. Σύστημα κατάλληλο για κατασκευές που εκτίθενται σε έντονο αστικό περιβάλλον, βιομηχανικές ζώνες ή/και για κατασκευές παρακείμενες σε θαλασσινό περιβάλλον ή παραθαλάσσιες ζώνες (CO2, CO, θειικό άλας, ακόμα και παρουσία χλωριόντων) και γενικότερα για ζώνες έκθεσης XC1 ως XC4, XS1–XS3 και δυσμένειες περιβάλλοντος ως αυτές ορίζονται από σχετικό Πίνακα στο πρότυπο ΕΝ 206-1. Μέτρο συμβατό ακόμα και για περιπτώσεις υψηλού ρυθμού διάβρωσης. Για την επισκευή και συντήρηση κατασκευών οπλ. σκυροδέματος σε περιπτώσεις όπου η χρήση αναστολέων εμποτισμού κρίνεται ανεπαρκής λόγω της θέσης του οπλισμού, π.χ. σε μεγάλο βάθος από την επιφάνεια, π.χ. πλάκες radier, πρόβολοι, καταστρώματα γεφυρών, χώροι στάθμευσης οχημάτων, σε βάθρα, τοίχους αντιστήριξης (μονόπλευροι), κόμβους, προεντάσεις, θεμελιώσεις, κλπ. Για όλες τις κατασκευές σκυροδέματος, για προστασία μεταλλικών στοιχείων και σιδηρών οπλισμών, σε όλα σχεδόν τα έργα Πολιτικού Μηχανικού, σε κτηριακές κατασκευές, όσο και σε έργα υποδομής, γεφυροποιίας και οδικά ή συγκοινωνιακά δίκτυα. Τα στάδια της διαδικασίας εφαρμογής περιλαμβάνουν την τοποθέτηση της κάψουλας (10 ml) στο εσωτερικό του διατρήματος, την τοποθέτηση ειδικής “τάπας” διαμετρ. Ø 25mm από συμπιεστό, αφρώδες πολυαιθυλένιο (PE) διαμορφώνοντας έτσι θυλάκιο (κυψέλη) εγκιβωτισμού της κάψουλας στο σημείο προσαρμογής και τέλος, τη δομική αποκατάσταση του διατρήματος και πλήρωση του διάκενου της οπής που παραμένει, με επισκευαστικό κονίαμα της σειράς Betonfix ή Sintocrete κλπ. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με Τεχνολογίες συστημάτων της σειράς Sintocrete/ Betonfix/ PC Cristal/ Sentinel Galvanic Anodes/ Kimicover, με σκοπό την παροχή πλήρους συστήματος Αποκατάστασης, Πρόληψης και Προστασίας ενάντια στη Διάβρωση. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κατανάλωση: Για ζώνες έκθεσης XC1–XC4, σύμφωνα με ΕΝ 206-1 (ενδεικτικά, για περίπτωση χαμηλού ρυθμού ενεργούς διάβρωσης): ≥ 2 τεμ /m2 επιφανείας Για ζώνες έκθεσης XS1–XS3, σύμφωνα με ΕΝ 206-1 (ενδεικτικά, για περίπτωση χαμηλού ρυθμού ενεργούς διάβρωσης): ≥ 3 τεμ /m2 επιφανείας Η πύκνωση/ αραίωση των τεμαχίων ανά (m2) εξαρτάται από το ρυθμό ενεργούς διάβρωσης του χάλυβα (μικρός/ μέσος/ υψηλός), την ανοιγμένη επιφάνεια και την ποσότητα/ πλήθος των οπλισμών στην περιοχή που εξετάζεται, το πάχος του στοιχείου, τη δυσμένεια περιβάλλοντος, ιδιάζουσες περιπτώσεις και λοιπές ιδιαιτερότητες της κατασκευής.