Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

BETONFIX-200

Ρευστό αιώρημα για αγκύρωση, ενέσεις με αδρανή υλικά Το Betonfix 200 είναι ένα υψηλής αντοχής εκτατικό υδραυλικό αιώρημα με υψηλή μηχανική αντοχή τόσο για σύντομη όσο και για μακρά ωρίμανση. Το Betonfix 200 δεν περιέχει χλωρίδια, σιδηρούχα σωματίδια ή διαβρωτικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στους οπλισμούς και στον μεταλλικό εξοπλισμό. Με σήμανση CE για την αγκύρωση χάλυβα οπλισμού σύμφωνα με το EN 1504-6, το προϊόν συμμορφώνεται επίσης με το πρότυπο UNI 8147.