Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Betonfix CR

Ρευστό τσιμεντοκονίαμα για δομικές επισκευές και εργασίες εξυγίανσης Το Betonfix CR είναι ένα κονίαμα αντι-συρρικνωτικό, ενισχυμένο με ίνες, με ελεγχόμενη διαστολή, με χυτή σύσταση και υψηλές ιδιότητες μηχανικής αντοχής τόσο για βραχεία όσο και για μακρά ωρίμανση, εμπλουτισμένο με αναστολείς διάβρωσης. Το Betonfix CR φέρει σήμανση CE ως κονίαμα R4 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1504-3 (δομικές και μη δομικές επισκευές).