Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SINTOPLAST

Συνθετική ρητίνη τροποποιημένων συμπολυμερών SBR / Styrene-Butadiene-Rubber σε μορφή γαλακτώματος (Latex). Αποτελεί πρόσμικτο υψηλών επιδόσεων, που επιφέρει πολλαπλές βελτιώσεις σε στρώσεις γαρμπιλοδεμάτων, κονιοδεμάτων, τσιμεντοκονιών, κονιαμάτων και επιχρισμάτων – σοβάδων. Ποιοτικός ελαστικοποιητής κονιαμάτων που προσδίδει ευκαμψία, πιο πυκνόπορη επιφάνεια με ακόμα μικρότερο βαθμό απορροφητικότητας οπότε ως αποτέλεσμα, πρόσθετος βαθμός στεγανότητας, βελτίωση της αντοχής σε τριβές και στις επιφανειακές καταπονήσεις. Χάρη της συγκολλητικής του ικανότητας ενισχύει σημαντικά και αυξάνει τη δύναμη πρόσφυσης. Χρησιμοποιείται για συγκόλληση, επισκευές ή εξομαλύνσεις δαπέδων σκυροδέματος, σε λασπώματα σε πλινθοδομές, σε κονιάματα τοιχοποιίας, δοκών, υποστυλωμάτων κλπ. Προστίθεται συνήθως στο νερό ανάμιξης. Ως συνδετικό μέσο (για συγκόλληση), αποτελεί μέρος στρώσης ασταρώματος (αριάνι), πριν την άμεση ακολουθία κύριας στρώσης εξομάλυνσης στρώσεων δαπέδων (π.χ. τσιμεντοκονίες, γαρμπιλομπετόν κλπ.). Αποθήκευση: Τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.58