Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων

SINMAST P103 FS / Injection

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE/ EN 1504-6 Το προϊόν αποτελεί ουσιαστικά, έκδοση του Sinmast P103. Πρόκειται για 2-συστατικών, υψηλών μηχανικών αντοχών, εποξειδική ρητίνη με θιξοτροπία, δηλαδή σε μορφή πάστας (στόκου), ενισχυμένη πρόσθετα με πιο λεπτόκοκκο filler (σε σχέση με την έκδοση Sinmast P103). Προϊόν χωρίς διαλύτες, που χρησιμοποιείται κυρίως, ως μέσο συγκόλλησης, αγκύρωσης, επισκευής και αποκατάστασης στοιχείων σε δομικές κατασκευές. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης έκδοσης της Sinmast P103 είναι ότι, μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και με κοινό πιστόλι μονής φύσιγγας (π.χ. σιλικόνης). Αυτό διότι, το μίγμα των (2) συστατικών, με τη βοήθεια σπάτουλας, συμπληρώνει επαναχρησιμοποιούμενη κενή φύσιγγα (SINTECNO Empty Cartridge), από το ακροφύσιο της οποίας λόγω του λεπτόκοκκου filler που περιέχει, εξωθείται κανονικά, ομοιογενώς, με εξέλαση. Δύναται παράλληλα να χρησιμοποιηθεί και για προσαρμογή και επικόλληση χαλυβδο-ελασμάτων επί επιφανειών  οπλ. σκυροδέματος (για στατική ενίσχυση στοιχείων με μέθοδο κλωβού ή με συστήματα beton-plaque). Επίσης, για βλητρώσεις/ αγκυρώσεις οπλισμών, καθώς και λοιπές πακτώσεις και στερεωτικές ή ενισχυτικές εργασίες σε εφαρμογές πάνω από το ύψος του κεφαλιού (EN 1504-6). Σύστημα/ Πάκτωσης και Αγκύρωσης ράβδων σιδηροπλισμού  και στοιχείων χάλυβα  σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-6, Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδος (4.2). Δύναται να χρησιμοποιηθεί επίσης, για στερέωση πλαστικών ακροφυσίων (SINTECNO Injection Nipples) κι επιφανειακό στοκάρισμα  σε ρωγμές που θα συγκολληθούν και θα αποκατασταθούν με ενέσιμα συστήματα εποξειδικών ρητινών, επισκευής βλαβών από σεισμούς, επισκευής προκατασκευασμένων στοιχείων, εξομαλύνσεις, επενδύσεις – επιστρώσεις βιομηχανικών πλακιδίων και πλακών. Υλικό προσαρμογής και επικόλλησης διαφόρων τύπων υποστρωμάτων μεταξύ τους όπως σκυρόδεμα, μάρμαρα, πέτρα, ξύλο, κεραμικά και άλλα πορώδη υλικά, καθώς και μέταλλα, ατσάλι, χάλυβα, αλουμίνιο, χυτοσίδηρο (μαντέμι), όπως και συνθετικά υλικά σαν το νεοπρένιο, καουτσούκ, hypalon, πολυολεφίνη (TPO/FPO), πολυεστέρα, άνθρακα, κλπ. Σύστημα συμβατό, με δυνατότητα εφαρμογής και σε νοτισμένο υπόστρωμα. Αναλογίες ανάμιξης (A/B): 75/25 (%) κατά βάρος. Το προϊόν συνεισφέρει σε πόντους LEED/ Leadership in Energy & Environmental Design. Χρώμα: ανοικτό γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Ειδικό βάρος: ~1,6 kg/lt Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.45

SINMAST P103F (Fine)

Το προϊόν αποτελεί ουσιαστικά, έκδοση του Sinmast P103. Πρόκειται για 2-συστατικών, υψηλών μηχανικών αντοχών, εποξειδική ρητίνη με θιξοτροπία, δηλαδή σε μορφή πάστας φινιρίσματος, χωρίς διαλύτες. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης έκδοσης της Sinmast P103 είναι ότι, είναι ενισχυμένη αποκλειστικά και μόνο με filler λεπτοκόκκων. Λεπτόκοκκη λοιπόν, εποξειδική πάστα κατάλληλη για συγκόλληση, αγκύρωση, επισκευή, και αποκατάσταση στοιχείων σε δομικές κατασκευές. Χρησιμοποιείται ως στρώση επισκευής λεπτού πάχους ανάπτυξης, διευθέτησης υποστρώματος και σφράγισης πορώδους, για αποκαταστάσεις απολεπίσεων και/ή αποφλοιώσεων, για φινίρισμα και εξομάλυνση επιφανειών σκυροδέματος και διευθέτηση αποκλίσεων επιπεδότητας. Χρησιμοποιείται επίσης, για στερέωση πλαστικών ακροφυσίων (SINTECNO Injection Nipples) κι επιφανειακό στοκάρισμα  σε ρωγμές που θα συγκολληθούν και θα αποκατασταθούν με ενέσιμα συστήματα εποξειδικών ρητινών, επισκευής βλαβών από σεισμούς, επισκευής προκατασκευασμένων στοιχείων, εξομαλύνσεις, επενδύσεις – επιστρώσεις βιομηχανικών πλακιδίων και πλακών. Υλικό προσαρμογής και επικόλλησης διαφόρων τύπων υποστρωμάτων μεταξύ τους όπως σκυρόδεμα, πέτρα, ξύλο, κεραμικά και άλλα πορώδη υλικά, καθώς και μέταλλα, ατσάλι, χάλυβα, αλουμίνιο, χυτοσίδηρο (μαντέμι), όπως και συνθετικά υλικά σαν το νεοπρένιο, καουτσούκ, hypalon, πολυολεφίνη (TPO/FPO), πολυεστέρα, άνθρακα, κλπ. Αναλογίες ανάμιξης (A/B): 75/25 (%) κατά βάρος. Το προϊόν συνεισφέρει σε πόντους LEED/ Leadership in Energy & Environmental Design. Χρώμα: ανοικτό γκρι ή λευκό. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Ειδικό βάρος: ~1,7 kg/lt Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.45

SINMAST P103

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE/ EN 1504-4 & EN 1504-6 2-συστατικών, υψηλών μηχανικών αντοχών, εποξειδική ρητίνη με θιξοτροπία, δηλαδή σε μορφή πάστας (στόκου), ενισχυμένη πρόσθετα με filler. Προϊόν χωρίς διαλύτες που χρησιμοποιείται κυρίως, ως μέσο συγκόλλησης, αγκύρωσης, επισκευής και αποκατάστασης στοιχείων σε δομικές κατασκευές. Κατάλληλη λοιπόν για την προσαρμογή και επικόλληση χαλυβδο-ελασμάτων επί επιφανειών  οπλ. σκυροδέματος (για στατική ενίσχυση στοιχείων με μέθοδο κλωβού ή με συστήματα beton-plaque), καθώς επίσης και ελασμάτων από ίνες άνθρακα για στατική ενίσχυση στοιχείων με συστήματα Τεχνολογίας FRPs/ ΙΟΠ Ινοπλισμένων Πολυμερών (EN 1504-4). Σύστημα/ Προσαρμογής και Δομικής Συγκόλλησης σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-4, Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδοι (4.3) & (4.4). Επίσης, για βλητρώσεις/ αγκυρώσεις οπλισμών, καθώς και λοιπές πακτώσεις και στερεωτικές ή ενισχυτικές εργασίες σε εφαρμογές πάνω από το ύψος του κεφαλιού (EN 1504-6). Σύστημα/ Πάκτωσης και Αγκύρωσης ράβδων σιδηροπλισμού  και στοιχείων χάλυβα  σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-6, Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδος (4.2). Χρησιμοποιείται επίσης, για στερέωση πλαστικών ακροφυσίων κι επιφανειακό στοκάρισμα  σε ρωγμές που θα συγκολληθούν και θα αποκατασταθούν με ενέσιμη εποξειδική ρητίνη, για επισκευή βλαβών από σεισμούς, επισκευές προκατασκευασμένων στοιχείων, εξομαλύνσεις, επενδύσεις – επιστρώσεις βιομηχανικών πλακιδίων και πλακών. Υλικό προσαρμογής και επικόλλησης διαφόρων τύπων υποστρωμάτων μεταξύ τους όπως σκυρόδεμα, μάρμαρα, πέτρα, ξύλο, κεραμικά και άλλα πορώδη υλικά, καθώς και μέταλλα, ατσάλι, χάλυβα, αλουμίνιο, χυτοσίδηρο (μαντέμι) όπως και συνθετικά υλικά σαν το νεοπρένιο, καουτσούκ, hypalon, πολυολεφίνη (TPO/FPO), πολυεστέρα, άνθρακα, αραμίδιο κ.α. Συμβατό, για την εφαρμογή του και σε νοτισμένο υπόστρωμα. Αναλογίες ανάμιξης (A/B): 75/25 (%) κατά βάρος. Το προϊόν συνεισφέρει σε πόντους LEED/ Leadership in Energy & Environmental Design. Χρώμα: ανοικτό γκρι και κεραμιδί. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Ειδικό βάρος: ~1,7 kg/lt Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.45

SINMAST PSF ANCHOR

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-6   2-συστατικών, ταχείας σκλήρυνσης και ωρίμανσης, υψηλής απόδοσης και υψηλών επιδόσεων, συγκολλητικό υλικό  αγκυρώσεων, πολυεστερικής βάσης (ρητίνη), χωρίς στυρένιο. Προϊόν με θιξοτροπία, 2-συστατικών (σε μονή φύσιγγα), έτοιμο προς χρήση, και δυνατότητα στατικής ανάμιξης στο ακροφύσιο.  Σύστημα/ Πάκτωσης και Αγκύρωσης ράβδων σιδηροπλισμού  και στοιχείων χάλυβα  σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-6, Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδος (4.2). Κατάλληλο  για κάθε τύπου στερεώσεις, για ταχύτατες πακτώσεις (χημικές αγκυρώσεις), σε ξηρό, νοτισμένο και/ή υγρό υπόστρωμα (ακόμα και σε οπές με ταυτόχρονη παρουσία νερού στο διάτρημα). Το προϊόν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε σκυρόδεμα, λιθοδομές, συμπαγή ή διάτρητα τούβλα, τούβλα-τουβλίνες Ιταλικού τύπου, τουβλοδομές γενικότερα, σε στοιχεία κεραμικά, καθώς και σε τσιμεντο-πλινθοδομές, δομικά στοιχεία πορομπετόν, συμπαγείς βράχους, κλπ. Απευθύνεται σε μεγάλο εύρος πεδίων εφαρμογών. Για δομικές εφαρμογές όπως αγκυρώσεις – πακτώσεις σιδηρών οπλισμών (βλήτρων), ντιζών, βιδών μπουλονιών και λοιπών μεταλλικών στοιχείων, στα υποστρώματα ανωτέρω, σε νέες αλλά και υφιστάμενες κατασκευές (εργασίες ανακαινίσεων). Επίσης, ως μέσο κατάλληλο για γρήγορη προσαρμογή και ταχύτατη στερέωση κάθε λογής κατασκευής μεταλλικών διατομών και πλαισίων, μηχανικών οδηγών, κιγκλιδωμάτων και ορθοστατών, στηριγμάτων χειρολισθήρων, στοιχείων μπαλούστρων, στηριγμάτων συρματόσχοινων, κιβωτίων καλωδιώσεων κλπ. Σε γενικές γραμμές, αγκυρωτικό μέσο για πακτώσεις βλήτρων και κάθε λογής αγκυρίων, ντιζών κλπ. Με τη βοήθεια ειδικών πλαστικών παρεμβυσμάτων (διάτρητοι υποδοχείς), το προϊόν καθίσταται ιδανικό και για εφαρμογές αγκυρώσεων σε διάτρητα υποστρώματα (τσιμεντόπλινθους, διάτρητους οπτόπλινθους/ (6)οπα, (9)οπα, (12)οπα τούβλα και λοιπά κεραμικά στοιχεία), σε στοιχεία από πορομπετόν κλπ. Συσκευασία μονής φύσιγγας αυτόματης ανάμιξης, με ευκολία εφαρμογής με χρήση κοινού πιστολιού υποδοχής μονής φύσιγγας 300 ml. ΠΟΕ/ VOC: Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις της κατηγορίας εκπομπών EMI-Code ΕΚ1 Plus. Χρώμα (μετά την ανάμιξη): ανοικτό γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.  

SINMAST EPOXYFAST ANCHOR

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE/ EN 1504-6 ΕΤΑ/ EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL of “Metal Anchors for use in Concrete -Part (1)- Anchors in general and -Part (5)- bonded anchors”,  ETAG 001. 2-συστατικών, ταχείας σκλήρυνσης και ωρίμανσης, υψηλής απόδοσης και υψηλών επιδόσεων, συγκολλητικό υλικό  αγκυρώσεων, ρητίνη εποξειδικής βάσης, χωρίς στυρένιο. Προϊόν με θιξοτροπία, 2-συστατικών (2 x 200 ml, σετ διπλής φύσιγγας), έτοιμο προς χρήση, και δυνατότητα στατικής ανάμιξης στο ακροφύσιο. Χωρίς φαινόμενα συρρίκνωσης, με δυνατότητα εφαρμογής ακόμα και σε οπές με απαίτηση μεγάλου σχετικά όγκου πλήρωσης, κατάλληλο  για κάθε τύπου στερεώσεις, για ταχύτατες πακτώσεις (χημικές αγκυρώσεις) και με δυνατότητα εφαρμογής σε ξηρό, νοτισμένο και/ή υγρό υπόστρωμα (ακόμα και σε οπές με ταυτόχρονη παρουσία νερού στο διάτρημα), με δυνατότητα ταχείας ωρίμανσης και σκλήρυνσης ακόμα και κάτω από ιδιαίτερες επικρατούσες συνθήκες. Κατάλληλο για εφαρμογή σε σκυρόδεμα (ρηγματωμένο και μη), λίθους, συμπαγείς βράχους, συμπαγή τούβλα, τουβλοδομές, τσιμεντοπλινθοδομές, ξυλεία και μέταλλα, με μεγάλο εύρος πεδίων εφαρμογής. Σύστημα/ Πάκτωσης και Αγκύρωσης ράβδων σιδηροπλισμού  και στοιχείων χάλυβα  σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-6, Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδος (4.2). Για δομικές εφαρμογές όπως αγκυρώσεις–πακτώσεις σιδηρών οπλισμών (βλήτρων), ντιζών, μεταλλικών άγκιστρων, βιδών, μπουλονιών, και λοιπών μεταλλικών στοιχείων, στα υποστρώματα ανωτέρω, σε νέες αλλά και υφιστάμενες κατασκευές (εργασίες ανακαινίσεων), καθώς και για προσαρμογή συνδετικών πείρων σε προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος. Επίσης, ως μέσο κατάλληλο για γρήγορη προσαρμογή, ταχύτατη στερέωση κάθε λογής κατασκευής μεταλλικών διατομών ή πλαισίων, μηχανικών οδηγών, κιγκλιδωμάτων και χειρολισθήρων, μπαλούστρων, στηριγμάτων συρματόσχοινων και κιβωτίων καλωδιώσεων, κλπ. Σε γενικές γραμμές, για πάκτωση αγκυρίων, για παράθεση οπλισμών και για προσαρμογή στοιχείων απολήξεων, για σφράγιση ρηγματώσεων και για επισκευή – αποκατάσταση σκυροδέματος. Με τη βοήθεια ειδικών πλαστικών παρεμβυσμάτων (διάτρητοι υποδοχείς), το προϊόν υπό προϋποθέσεις, δύναται να εφαρμοστεί και σε διάτρητα υποστρώματα. Συσκευασία διπλής φύσιγγας αυτόματης ανάμιξης, με ευκολία εφαρμογής με χρήση ειδικού πιστολιού υποδοχής διπλής φύσιγγας 2 x 200 ml (αναλογίες ανάμιξης 1:1 κατ’ όγκο). Χρώμα (μετά την ανάμιξη): σκούρο γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.