Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

SINTECNO SILPORE

Υδατικής διασποράς άχρωμο, λεπτόρρευστο, υγρό προϊόν υψηλής δράσης, με βάση την Τεχνολογία σιλανίων/ σιλοξάνης  χωρίς διαλύτες. Αποτελεί προϊόν διείσδυσης, χρησιμοποιείται δηλαδή με τη μέθοδο του εμποτισμού, και δρα ως μέσο προστασίας για την απώθηση του νερού και την αποφυγή διείσδυσης ελαιωδών ρύπων, σε πορώδη υποστρώματα με απορροφητικότητα. Προϊόν προηγμένης σύνθεσης και Τεχνολογίας (νανο-τεχνολογία), με υψηλή αντίσταση σε αλκάλια, ανθεκτικό ακόμα και σε περιπτώσεις έκθεσης σε συνθήκες παγετού. Δυνατότητα υψηλού βάθους διείσδυσης ως μέτρο αδιαβροχοποίησης, με μακρά διάρκεια και υψηλές επιδόσεις ως προς την ποιότητα δράσης. Μέτρο που περιορίζει δραστικά την απορροφητικότητα του υποστρώματος, αντιμετωπίζοντας και εξαλείφοντας παράλληλα φαινόμενα δημιουργίας αλατώσεων προερχόμενα από διεισδύσεις χλωριδίων προερχόμενα και μεταφερόμενα με όμβρια ύδατα. Επιτρέπει τη διαπνοή, ανθεκτικό στην υπεριώδη, μιας και δρα σε βάθος, οπότε δεν αφήνει επιφανειακό υμένα (film), ούτε διαφοροποιεί το χρώμα της επιφάνειας του αρχικού υποστρώματος πάνω στο οποίο εφαρμόζεται. Παρουσιάζει πολύ καλή συμπεριφορά παρουσίας ασβεστούχων ενώσεων (CaO), που ενδεχομένως υπάρχουν στο υπόστρωμα / Υψηλή αντίσταση σε αλκάλια. Άχρωμος υδροαπωθητικός και ελαιοαπωθητικός εμποτισμός που αποτελεί μέτρο προστασίας σε πορώδεις επιφάνειες, φυσικές και μη, με δεδομένο βαθμό απορροφητικότητας. Κατάλληλος για σκυρόδεμα, επιχρίσματα/ σοβάδες, τσιμεντοκονιάματα, τεχνητή πέτρα και πλάκες πεζοδρομίου, πλίνθους οπτόπλινθους, κεραμίδια και λοιπά κεραμικά, ινοπλισμένες πλάκες, δομικά στοιχεία πορομπετόν, πορόπετρες, μη εφυαλωμένα κεραμικά πλακίδια με απορροφητικότητα (τύπου cotto) κ.α., αλλά και φυσικά, ορυκτά πετρώματα όπως οι φυσικές πέτρες και οι πλάκες πλακοστρώσεων γενικότερα κ.α. Επίσης, κατόπιν δειγματισμού και σε μάρμαρα, γρανίτες κλπ. Προσφέρει μακροχρόνια αδιαβροχοποίηση – υδροφοβισμό και σταθερότητα επιφανείας (η πραγματική χρονική διάρκεια εξαρτάται από την ποσότητα και τον τύπο των μεταλλικών αλάτων που περιέχονται στο υλικό της υπό εξέταση επιφάνειας). Το προϊόν δεν ενδείκνυται για γύψινα και γύψινες διακοσμήσεις, όπως επίσης, δεν επιδέχεται ακολουθία βαφής. Εφαρμόζεται σε (1) ή (2) στρώσεις ανάπτυξης, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος (μάλιστα η 2η στρώση πρέπει να γίνει εντός 30 λεπτών από την εφαρμογή της 1ης), με ρολό, πινέλο ή με πιστόλι ανάερου ψεκασμού (airless-spray). Υποστρώματα με υψηλό βαθμό απορροφητικότητας π.χ. στοιχεία πορομπετόν ή στοιχεία από πορώλιθο κλπ., ως προς την κατανάλωση, απαιτούν το μέγιστο της αναλογίας που προτείνεται, ενδεχομένως και να απαιτήσουν επιπρόσθετη στρώση. Σε φυσιολογικές καιρικές συνθήκες, το στέγνωμα διαρκεί 2– 4 ώρες. Το βέλτιστο αποτέλεσμα ως προς τις επιδόσεις, επιτυγχάνεται χρονικά, μετά την πάροδο (24)ωρών από το πέρας της εφαρμογής. Διατίθεται σε υγρό, γαλακτόχρωμο στο δοχείο, άχρωμο και άοσμο όμως κατά την εφαρμογή. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

WP 55S

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-2 Υψηλών επιδόσεων, άχρωμο, λεπτόρρευστο, υγρό διάλυμα σιλανίων/ σιλοξάνης σε μορφή αλκοόλης  με διαλύτες, που αποτελεί προϊόν διείσδυσης και δρα ως μέσο προστασίας για την απώθηση του νερού σε πορώδη υποστρώματα με απορροφητικότητα. Προϊόν/ Διεισδυτική δράση για προστασία επιφανειών σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-2, Αρχή (1) (Προστασία έναντι διεισδύσεων), Μέθοδος (1.1), Αρχή (2) (Έλεγχος Υγρασίας), Μέθοδος (2.1) και Αρχή (8) (Αύξηση ανθεκτικότητας), Μέθοδοι (8.1). Προϊόν προηγμένης σύνθεσης και Τεχνολογίας, με υψηλή αντίσταση σε αλκάλια, ανθεκτικό ακόμα και σε περιπτώσεις έκθεσης σε συνθήκες παγετού. Δυνατότητα υψηλού βάθους διείσδυσης, ισχυρό μέτρο αδιαβροχοποίησης, με υψηλή απόδοση ως προς την ποιότητα δράσης, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα ελέγχου της αντίδρασής του στο υπόστρωμα μιας και περιέχει ειδικά ενεργά συστατικά ελέγχου του ρυθμού δράσης ως καταλύτες. Επιτρέπει τη διαπνοή, ανθεκτικό στην υπεριώδη, μιας και δρα σε βάθος, οπότε δεν αφήνει επιφανειακό υμένα (film), ούτε διαφοροποιεί το χρώμα της επιφάνειας του αρχικού υποστρώματος πάνω στο οποίο εφαρμόζεται. Με δυνατότητα γεφύρωσης μικρο-τριχοειδών ρηγματώσεων με πλάτος εύρους έως 0,25 mm, κατάλληλο για επιφάνειες σκυροδέματος, τσιμεντοκονιάματα, επιχρίσματα, μωσαϊκά, κεραμίδια και κεραμικά γενικότερα, τουβλοδομές, λιθοδομές ή λιθενδύσεις φυσικής ή/και τεχνητής πέτρας, ασβεστολιθικά πετρώματα, πορόπετρες, αμμοκονίες, καθώς επίσης, κατόπιν δειγματισμού και σε μάρμαρα, γρανίτες κλπ. Το προϊόν δεν ενδείκνυται για γύψινα και γύψινες διακοσμήσεις, όπως επίσης, δεν επιδέχεται ακολουθία βαφής. Εφαρμόζεται τουλάχιστον σε (1) ή (2) στρώσεις ανάπτυξης με ρολό, πινέλο ή με πιστόλι ανάερου ψεκασμού (airless-spray). Ενδεικτικός χρόνος μεταξύ των στρώσεων περίπου 2–4 ώρες, ανάλογα με τις επικρατούσες στο έργο συνθήκες περιβάλλοντος. Το βέλτιστο αποτέλεσμα ως προς τις επιδόσεις σταθεροποίησης, επιτυγχάνεται βαθμιαία και προσδιορίζεται χρονικά, μετά την πάροδο (≥ 7) ημερών. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.