Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SINETOL P (Σκόνη)

Aντικατάσταση ασβέστη Ειδικά πρόσμικτα, βελτιωτικά / Πλαστικοποιητές που αντικαθιστούν τον ασβέστη. Δυνατότητα δραστικής μείωσης ή πλήρους αντικατάστασης του υδρόφιλου ασβέστη σε λασπώματα, επιχρίσματα και σοβάδες. Το Sinetol P, δηλαδή η σκόνη αναμιγνύεται με το ξηρό μίγμα τσιμέντου, άμμου και λεπτόκοκκων αδρανών, προσφέροντας ταυτόχρονα, πρόσθετο βαθμό υδατο-στεγανότητας και βελτιωμένες φυσικές ιδιότητες στα νωπά μίγματα των κονιαμάτων εφαρμογής. Αποθήκευση: Sinetol P (σκόνη): Τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.