Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SINFIX

Στρώση προεπάλειψης (διαλύτου), πριν την εφαρμογή ISOPLAST 116 W & MULTIGAM σε σκυρόδεμα Στρώση προεπάλειψης (αστάρωμα) με διαλύτες, πριν την εφαρμογή του ISOPLAST 116 W, για εμποτισμό επιφανειών σκυροδέματος με μεγάλη απορροφητικότητα ή σκόνη.