Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SINMALASTIC B1738/20 – SINMALASTIC B1738/33

3-συστατικών, ημι-ελαστικός, σφραγιστικός στόκος, αποτελούμενος από συνδυασμένη κατάσταση εποξειδικών ρητινών και λιθανθρακόπισσας, ενισχυμένος πρόσθετα με ειδικό κονίαμα από καουτσούκ. Για πλήρωση οριζόντιων ή κατακόρυφων αρμών, σε βιομηχανικούς χώρους. Ανθεκτικός, με δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας αρμού έως 10%, ο οποίος παρουσιάζει καλές μηχανικές αντοχές. Εφαρμόζεται σε αποθηκευτικούς χώρους βιομηχανικής χρήσης, κατάλληλος για αρμούς βιομηχανικών δαπέδων σε χώρους φορτο-εκφορτώσεων, φύλαξης εμπορευματο-κιβωτίων, στάθμευσης οχημάτων, σε αρμούς δωμάτων, αρμούς δαπέδων αποθηκών, για αρμούς σε υπόστεγα αεροσκαφών, αγωγών απορροής & καναλιών μεταφοράς ομβρίων, λυμάτων, θαλασσινού νερού  κλπ. Σχεδιασμένο για αρμούς πλάτους < 20mm. Δυνατότητα εφαρμογής στα περισσότερα δομικά υποστρώματα με χρήση ανάλογης στρώσης ασταρώματος (Sinmast S2). Το μίγμα μετά την ανάμιξη, χυτεύεται απευθείας στο διάκενο του αρμού χειρωνακτικά ή με τη βοήθεια ειδικού πιστολιού αρμολόγησης κατάλληλο για αρμούς (SINTECNO Pointing-Gun), ειδάλλως με τη βοήθεια σπάτουλας. SINMALASTIC B 1738/20: Αναλογία (A+B)/ (Γ): 80/20 (%), ενώ για το SINMALASTIC B 1738/33: Αναλογία (A+B)/ (Γ): 67/33 (%). Διατίθεται σε μαύρη απόχρωση. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.