Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SINMAST EPOXYFAST ANCHOR

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE/ EN 1504-6 ΕΤΑ/ EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL of “Metal Anchors for use in Concrete -Part (1)- Anchors in general and -Part (5)- bonded anchors”,  ETAG 001. 2-συστατικών, ταχείας σκλήρυνσης και ωρίμανσης, υψηλής απόδοσης και υψηλών επιδόσεων, συγκολλητικό υλικό  αγκυρώσεων, ρητίνη εποξειδικής βάσης, χωρίς στυρένιο. Προϊόν με θιξοτροπία, 2-συστατικών (2 x 200 ml, σετ διπλής φύσιγγας), έτοιμο προς χρήση, και δυνατότητα στατικής ανάμιξης στο ακροφύσιο. Χωρίς φαινόμενα συρρίκνωσης, με δυνατότητα εφαρμογής ακόμα και σε οπές με απαίτηση μεγάλου σχετικά όγκου πλήρωσης, κατάλληλο  για κάθε τύπου στερεώσεις, για ταχύτατες πακτώσεις (χημικές αγκυρώσεις) και με δυνατότητα εφαρμογής σε ξηρό, νοτισμένο και/ή υγρό υπόστρωμα (ακόμα και σε οπές με ταυτόχρονη παρουσία νερού στο διάτρημα), με δυνατότητα ταχείας ωρίμανσης και σκλήρυνσης ακόμα και κάτω από ιδιαίτερες επικρατούσες συνθήκες. Κατάλληλο για εφαρμογή σε σκυρόδεμα (ρηγματωμένο και μη), λίθους, συμπαγείς βράχους, συμπαγή τούβλα, τουβλοδομές, τσιμεντοπλινθοδομές, ξυλεία και μέταλλα, με μεγάλο εύρος πεδίων εφαρμογής. Σύστημα/ Πάκτωσης και Αγκύρωσης ράβδων σιδηροπλισμού  και στοιχείων χάλυβα  σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-6, Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδος (4.2). Για δομικές εφαρμογές όπως αγκυρώσεις–πακτώσεις σιδηρών οπλισμών (βλήτρων), ντιζών, μεταλλικών άγκιστρων, βιδών, μπουλονιών, και λοιπών μεταλλικών στοιχείων, στα υποστρώματα ανωτέρω, σε νέες αλλά και υφιστάμενες κατασκευές (εργασίες ανακαινίσεων), καθώς και για προσαρμογή συνδετικών πείρων σε προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος. Επίσης, ως μέσο κατάλληλο για γρήγορη προσαρμογή, ταχύτατη στερέωση κάθε λογής κατασκευής μεταλλικών διατομών ή πλαισίων, μηχανικών οδηγών, κιγκλιδωμάτων και χειρολισθήρων, μπαλούστρων, στηριγμάτων συρματόσχοινων και κιβωτίων καλωδιώσεων, κλπ. Σε γενικές γραμμές, για πάκτωση αγκυρίων, για παράθεση οπλισμών και για προσαρμογή στοιχείων απολήξεων, για σφράγιση ρηγματώσεων και για επισκευή – αποκατάσταση σκυροδέματος. Με τη βοήθεια ειδικών πλαστικών παρεμβυσμάτων (διάτρητοι υποδοχείς), το προϊόν υπό προϋποθέσεις, δύναται να εφαρμοστεί και σε διάτρητα υποστρώματα. Συσκευασία διπλής φύσιγγας αυτόματης ανάμιξης, με ευκολία εφαρμογής με χρήση ειδικού πιστολιού υποδοχής διπλής φύσιγγας 2 x 200 ml (αναλογίες ανάμιξης 1:1 κατ’ όγκο). Χρώμα (μετά την ανάμιξη): σκούρο γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.