Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SINMAST PSF ANCHOR

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-6   2-συστατικών, ταχείας σκλήρυνσης και ωρίμανσης, υψηλής απόδοσης και υψηλών επιδόσεων, συγκολλητικό υλικό  αγκυρώσεων, πολυεστερικής βάσης (ρητίνη), χωρίς στυρένιο. Προϊόν με θιξοτροπία, 2-συστατικών (σε μονή φύσιγγα), έτοιμο προς χρήση, και δυνατότητα στατικής ανάμιξης στο ακροφύσιο.  Σύστημα/ Πάκτωσης και Αγκύρωσης ράβδων σιδηροπλισμού  και στοιχείων χάλυβα  σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-6, Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδος (4.2). Κατάλληλο  για κάθε τύπου στερεώσεις, για ταχύτατες πακτώσεις (χημικές αγκυρώσεις), σε ξηρό, νοτισμένο και/ή υγρό υπόστρωμα (ακόμα και σε οπές με ταυτόχρονη παρουσία νερού στο διάτρημα). Το προϊόν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε σκυρόδεμα, λιθοδομές, συμπαγή ή διάτρητα τούβλα, τούβλα-τουβλίνες Ιταλικού τύπου, τουβλοδομές γενικότερα, σε στοιχεία κεραμικά, καθώς και σε τσιμεντο-πλινθοδομές, δομικά στοιχεία πορομπετόν, συμπαγείς βράχους, κλπ. Απευθύνεται σε μεγάλο εύρος πεδίων εφαρμογών. Για δομικές εφαρμογές όπως αγκυρώσεις – πακτώσεις σιδηρών οπλισμών (βλήτρων), ντιζών, βιδών μπουλονιών και λοιπών μεταλλικών στοιχείων, στα υποστρώματα ανωτέρω, σε νέες αλλά και υφιστάμενες κατασκευές (εργασίες ανακαινίσεων). Επίσης, ως μέσο κατάλληλο για γρήγορη προσαρμογή και ταχύτατη στερέωση κάθε λογής κατασκευής μεταλλικών διατομών και πλαισίων, μηχανικών οδηγών, κιγκλιδωμάτων και ορθοστατών, στηριγμάτων χειρολισθήρων, στοιχείων μπαλούστρων, στηριγμάτων συρματόσχοινων, κιβωτίων καλωδιώσεων κλπ. Σε γενικές γραμμές, αγκυρωτικό μέσο για πακτώσεις βλήτρων και κάθε λογής αγκυρίων, ντιζών κλπ. Με τη βοήθεια ειδικών πλαστικών παρεμβυσμάτων (διάτρητοι υποδοχείς), το προϊόν καθίσταται ιδανικό και για εφαρμογές αγκυρώσεων σε διάτρητα υποστρώματα (τσιμεντόπλινθους, διάτρητους οπτόπλινθους/ (6)οπα, (9)οπα, (12)οπα τούβλα και λοιπά κεραμικά στοιχεία), σε στοιχεία από πορομπετόν κλπ. Συσκευασία μονής φύσιγγας αυτόματης ανάμιξης, με ευκολία εφαρμογής με χρήση κοινού πιστολιού υποδοχής μονής φύσιγγας 300 ml. ΠΟΕ/ VOC: Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις της κατηγορίας εκπομπών EMI-Code ΕΚ1 Plus. Χρώμα (μετά την ανάμιξη): ανοικτό γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.