Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SINMAST RM 410

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-2 / Τ1 Περιγραφή (για σκυρόδεμα / για μεταλλικές επιφάνειες) : 2-συστατικών, υψηλής δομής και πολύ χαμηλής πτητικότητας, έγχρωμη, οξύμαχη, εποξειδική βαφή επιφανειακής προστασίας. Σύστημα/ Επίστρωση προστασίας επιφανειών σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-2, Αρχή (6) (Αύξηση αντοχής σε χημικά), Μέθοδος (6.1). Σύστημα πολύ υψηλής χημικής αντίστασης πολύ υψηλών μηχανικών αντοχών, ιδανικό για την κάλυψη και προστασία δαπέδων και τοιχίων σκυροδέματος όπως και τσιμεντοειδούς βάσης στρώσεων εξομάλυνσης δαπέδων και τοιχίων, καθώς και ως αντιδιαβρωτική, αντιοξειδωτική επένδυση προστασίας μεταλλικών επιφανειών, σε εφαρμογές σε έργα υψηλών απαιτήσεων. Προστασίας που υπόκειται σε απολύμανση – πυρηνική – CEN R.E. 81, για εργοστάσια και μονάδες παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Παρουσιάζει υψηλή δύναμη πρόσφυσης σε υποστρώματα από σκυρόδεμα, επιπεδούμενες στρώσεις, έτοιμο πολυμερικό σκυρόδεμα - κονιάματα και μεταλλικές επιφάνειες (με δυνατότητα εφαρμογής ακόμα και απευθείας πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες που έχουν πρώτα προετοιμαστεί μηχανικά). Οξύμαχη επίστρωση χημικής αδράνειας απέναντι σε πολυάριθμα διαλύματα (αλκαλικά, βασικά, οξικά, χαμηλής και μέσης οξύτητας), ανθεκτική σε αποσταγμένο και/ή θαλασσινό νερό, σε χημικές ενώσεις, διαλύματα και οξέα, λύματα, αλκοόλες και καύσιμα. Επένδυση χημικής αντιδιαβρωτικής προστασίας μηχανημάτων, συσκευών για μεταγγίσεις υγρών, για προστασία δεξαμενών που περιέχουν υγρά διαλύματα, καναλιών, υπονόμων, αγωγών καλωδίων, δεξαμενών με έντονη χημική και μηχανική καταπόνηση κατά τη διάρκεια επεξεργασίας αστικών λυμάτων κλπ., εσωτερικά, πάνω σε υποστρώματα σκυροδέματος ή λαμαρίνες, σε μονάδες χημικής βιομηχανίας, σιδηρουργεία, σε εργοστάσια και μονάδες παραγωγής θερμικής και/ή πυρηνικής ενέργειας. Επίσης ως βαφή προστασίας επιφανειών εν γένει και ως αντιδιαβρωτική επένδυση προστασίας επιφανειών ως άνω πριν την ακολουθία επιχώσεων (στο υπέδαφος). Σύστημα που εφαρμόζεται εύκολα με ρολό ή με πιστόλι ανάερου ψεκασμού (airless-spray). Αναλογίες ανάμιξης (A/B): 75/25 (%) κατά βάρος. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης, διατίθεται σε συγκεκριμένες αποχρώσεις: κόκκινο (κεραμιδί) και σε σκούρο (σπανίως και σε ανοικτό) γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 528.1.24