Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SINMAST S2 wet on wet

2-συστατικών, λεπτόρρευστη, αυτούσια (αμιγής) εποξειδική ρητίνη, χωρίς διαλύτες. Συνδετικό υλικό ‘’για διάφορες χρήσεις’’, κατάλληλο ως στρώση σφράγισης βιομηχανικών δαπέδων σε σχετικά υγρές συνθήκες (συμπυκνώσεις), τα οποία όμως παρεμπιπτόντως, είναι ελαφρώς νοτισμένα ή υγρά, παρουσιάζουν δηλαδή επιφανειακή υγρασία. Λειτουργεί ως στρώση ασταρώματος (αστάρι προεπάλειψης) πριν την εφαρμογή εποξειδικών συστημάτων προστασίας βιομηχανικών δαπέδων και επιφανειών σκυροδέματος, όπως βαφές και αυτο-επιπεδούμενες επιστρώσεις, σε ιδιαίτερες συνθήκες, με υψηλά ποσοστά υγροποίησης στον εσωτερικό χώρο. Ιδανικό για τις περισσότερες εφαρμογές ανωτέρω, σε νοτισμένες ή υγρές επιφάνειες, ακόμη και με καιρό ψυχρό ή υγρό. Εξαίρετη πρόσφυση σε διάφορα υλικά όπως σκυρόδεμα, πέτρα, ξύλο και γενικά στα περισσότερα πορώδη υποστρώματα, όπως επίσης σε ατσάλι, σιδηρό χάλυβα, αλουμίνιο και άλλα μέταλλα όπου εστιάζεται σχετικός βαθμός υγρασίας. Παρουσιάζει υψηλή διεισδυτικότητα σε ρωγμές, οπότε δύναται επίσης να αποτελέσει ενέσιμο υλικό για την αποκατάσταση ρηγματώσεων σε στοιχεία σκυροδέματος που παρουσιάζουν σχετική υγρασία σε βάθος. Το προϊόν μετά την ωρίμανση είναι ανθεκτικό σε ελεγχόμενα οξέα, αλκάλια, λάδια - ορυκτέλαια κλπ. Τύπος κατάλληλος για εφαρμογή κατά τη χειμερινή αλλά και τη θερινή περίοδο. Είναι προφανές ότι το προϊόν δεν ενδείκνυται για περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται λιμνάζοντα νερά, καθώς επίσης και φαινόμενα ανερχόμενης υγρασίας. Εφαρμογή με ρολό ή με πιστόλι ανάερου ψεκασμού (airless-spray). Αναλογίες ανάμιξης (A/B): 60/40 (%) κατά βάρος. Χρώμα: κεχριμπάρι (έντονο). Αποθήκευση: Τουλάχιστον 9 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.