Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SINMAST S2 WV

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-4 2-συστατικών, ειδικού σχεδιασμού, εποξειδική ρητίνη (κόλλα), επικόλλησης, προσαρμογής και εμποτισμού ινών υφασμάτων ενίσχυσης από πολυμερικές ίνες άνθρακα ή υάλου (αναπτυγμάτων μονής ή διπλής διεύθυνσης), Τεχνολογίας Ινοπλισμένων Πολυμερών ΙΟΠ/ FRPs, επικολλητά, επάνω σε δομικά στοιχεία κατασκευών οπλ. σκυροδέματος (EN 1504-4). Σύστημα/ Προσαρμογής και Δομικής Συγκόλλησης σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-4, Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδος (4.3). Αποτελεί σύστημα υψηλών αντοχών, με χαμηλό σχετικά ιξώδες, χωρίς  να περιέχει διαλύτες. Σχεδιασμένο για εφαρμογές με την ξηρή ή την υγρή μέθοδο ανάπτυξης, α) επί στρώσης ασταρώματος Sinmast S2W που έχει προηγηθεί πάνω σε επιφάνειες σκυροδέματος και κονιαμάτων (σε περίπτωση κατά την οποία το υπόστρωμα χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα απορροφητικό)  ειδάλλως, β) εφαρμογή απευθείας στο πρωτογενές υπόστρωμα. Ιδανικό για τις περισσότερες εφαρμογές ενίσχυσης με υφάσματα ως ανωτέρω, κατά τη θερινή ή τη χειμερινή περίοδο. Εποξειδικό σύστημα με χαμηλό προς μεσαίο ιξώδες (προϊόν με δυνατότητα ρύθμισης της ρευστότητας), που χαρακτηρίζεται από την υψηλή δυνατότητα εμποτισμού της πλέξης των πολυμερικών ινών των υφασμάτων ΙΟΠ/ FRPs. Παρουσιάζει εξαίρετη πρόσφυση σε σκυρόδεμα, πέτρα, ξύλο και γενικά στα περισσότερα πορώδη υποστρώματα που παρουσιάζουν σχετικά ικανοποιητικές αντοχές. Εφαρμογές που απαιτούν από μία ή περισσότερες στρώσεις υφασμάτων ενίσχυσης, εκτελούνται πάντοτε με επαλληλία στρώσεων σύνθετου υλικού (ύφασμα με ρητίνη επικόλλησης), με ακολουθία των αναπτυγμάτων με την τεχνική “νωπό σε νωπό”, πάντοτε εντός του χρόνου ενέργειας της ρητίνης. Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται εφαρμογή υφασμάτων ιδιαίτερα μεγάλου σχετικά βάρους (κυρίως τεχνικές εκτέλεσης υγρής μεθόδου εφαρμογής), δύναται να επέμβουμε ακόμα περισσότερο στη ρευστότητα της εποξειδικής κόλλας Sinmast S2WV, με παράλληλη χρήση ρυθμιστή ιξώδους, τέτοιο όπως το Sinmast Thixo-Factor, που διατίθεται σε μορφή πούδρας, δημιουργώντας έτσι μίγμα υψηλής θιξοτροπίας (συστήνεται ο καθορισμός της αναλογίας επιτόπου στο έργο). Αναλογίες ανάμιξης (A/B): 63/37 (%) κατά βάρος. Σκληρότητα Shore (D): 84 (7 ημερών, στους +23 oC). Άχρωμο, ελαφρώς γαλακτό-χρωμο υγρό (θολό μίγμα). Αποθήκευση: Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.