Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SINROC 22/ FLOORING 1-2mm

3-συστατικών, υψηλής δομής και υψηλών μηχανικών αντοχών, έγχρωμη, αυτο-επιπεδούμενη, εποξειδική επίστρωση προστασίας με στιλπνότητα (gloss), χωρίς διαλύτες, κατάλληλη για πάχη ανάπτυξης 1–2 mm και 3–4 mm. Σε συνδυασμό με ανάλογη προσθήκη, χαλαζιακής άμμου, κοκκομετρικά διαβαθμισμένης ανάλογα με το πάχος που επιζητείται, δημιουργεί σύστημα επίστρωσης κατάλληλο για την κατασκευή υψηλής σκληρότητας και ακαμψίας, έγχρωμων επιστρώσεων προστασίας βιομηχανικών δαπέδων, ιδιαίτερα ανθεκτικών στη φθορά και στον χρόνο, με υψηλές μηχανικές ιδιότητες, ανθεκτικών σε έντονη, βαριά καταπόνηση από πλευράς κυκλοφορίας, με εξαίρετη αντίσταση σε απότριψη από επιφανειακές τριβές, σε συχνές καταπονήσεις και σε κρούσεις (Class ΙΙΙ). Σύστημα/ Επίστρωση επιφανειακής προστασίας επιφανειών σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-2, Αρχή (5) (Αύξηση φυσικής αντίστασης), Μέθοδος (5.1). Σύστημα ανθεκτικό, με καλές χημικές αντοχές, για χώρους αποθηκών (logistics) με κυκλοφορία παλετοφόρων και clark, κατάλληλο για επενδύσεις επιφανειών σκυροδέματος, σε εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών από πλευράς απαιτήσεων, σε χώρους ξηρής ή υγρής διαδικασίας παραγωγής. Ιδανικό για κάλυψη και προστασία βιομηχανικών δαπέδων και δαπέδων σκυροδέματος γενικότερα, καθώς και τσιμεντοειδούς βάσης στρώσεων εξομάλυνσης, σε χώρους φόρτωσης/ εκφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευματο-κιβωτίων (logistics), βιομηχανίες τυποποίησης τροφίμων, ποτών και φαρμάκων, γαλακτοκομιών, σε χώρους συνεργείων αυτοκινήτων, εσωτερικούς χώρους parking με στάθμευση και κυκλοφορία οχημάτων, σχολικά κτήρια, εμπορικά κέντρα και χώρους καταστημάτων και super-markets, γυμναστηρίων, ψυκτικών θαλάμων, υπόστεγων χώρων συντήρησης και επισκευής εξαρτημάτων, συνεργείων επισκευής οχημάτων, συρμών τρένων και  αεροσκαφών, βιομηχανίες και λοιπές βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, κλπ. Πολύ καλή συμπεριφορά έναντι ήπιας μορφής οξέων, λιπαντικών λαδιών –ορυκτών ή οργανικών– βενζίνης κ.α. Πολύ καλή αντίσταση έναντι έκθεσης σε νερό (γλυκό, υφάλμυρο, θαλασσινό ή αποσταγμένο), σε χημικές ενώσεις, αλκοόλες, σε διαλύματα αλάτων, καθώς και αλκαλικά ή ελαφρώς όξινα διαλύματα. Το μίγμα του Sinroc /22 Flooring (A+B+Γ συστ.), εφαρμόζεται με οδοντωτή σπάτουλα και/ή οδηγό σπάτουλας με οδόντωση με δυνατότητα ρύθμισης καθ’ ύψος (πεταλούδα), στο ζητούμενο πάχος ανάπτυξης 1–2 mm ή 3–4 mm. Αναλογίες ανάμιξης (A/B): 70/30 (%) κατά βάρος. Αναλογία μίγματος ρητίνης προς χαλαζιακό μέρος (A+B/ Γ): 1:1,2 έως 1:2 κατά βάρος, ανάλογα με την χρονική περίοδο της εφαρμογής. Το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις και συνεισφέρει σε πόντους LEED/ Leadership in Energy and Environmental Design. Διατίθεται σε όλες σχεδόν τις αποχρώσεις RAL.   Αποθήκευση: Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 543.1.14